Zaterdag 2 en zondag 3 juni 2018

Eerste lezing uit het Boek Exodus 24,3-8

Toen ging Mozes naar het volk toe.

Hij vertelde hun welke wetten en regels de Heer gegeven had. Het volk antwoordde:

‘We zullen ons houden aan alle wetten en regels van de Heer.’

Toen schreef Mozes alles op wat de Heer gezegd had.

De volgende ochtend maakte Mozes onder aan de berg een altaar.

Hij zette daar ook twaalf grote stenen rechtop, voor elke stam van Israël één.

Hij gaf aan een paar jonge mannen opdracht om stieren te slachten. Die werden daarna geofferd aan de Heer.

Mozes bewaarde de helft van het bloed van de dieren in schalen. De andere helft goot hij over het altaar.

Daarna pakte hij het boek met de wetten en regels van de Heer, en hij las alles voor.

Het volk zei: ‘We zullen de Heer gehoorzamen.

We zullen ons houden aan alles wat hij gezegd heeft.’

Toen nam Mozes de schalen met bloed, en hij spatte het bloed over het volk heen.

Hij zei: ‘De Heer heeft jullie al deze wetten en regels gegeven, en jullie hebben beloofd je daaraan te houden.

Dit bloed is het teken daarvan.’

Zo spreekt de Heer.

 

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus 14,12-16.22-26

Het was de eerste dag van het Joodse Paasfeest.

Op die dag slachten Joden een lam voor de paasmaaltijd.

De leerlingen zeiden tegen Jezus:

‘Waar zullen we de paasmaaltijd voor vanavond gaan klaarmaken?’

Jezus stuurde twee leerlingen op weg.

Hij zei: ‘Ga naar de stad.

Daar zul je een man tegenkomen die een kruik met water draagt.

Ga achter hem aan totdat hij ergens naar binnen gaat.

Zeg dan tegen de eigenaar van dat huis:

‘Onze meester vraagt waar hij met zijn leerlingen de paasmaaltijd kan vieren.’

Dan zal die man jullie naar boven brengen.

Daar is een grote kamer, waar alles al klaarstaat.

Daar moeten jullie de maaltijd klaarmaken.’

De twee leerlingen gingen op weg naar de stad.

Tijdens het eten nam Jezus een brood.

Hij dankte God. Hij brak het brood in stukken en deelde het uit.

Hij zei: ‘Kijk, dit is mijn lichaam.’

Daarna nam hij een beker wijn.

Hij dankte God en liet de beker rondgaan.

Iedereen dronk eruit.

En Jezus zei: ‘Dit is mijn bloed. Als ik gedood word, zal mijn bloed vloeien.

Maar daardoor zullen veel mensen gered worden.

Dat heeft God beloofd.’

Jezus zei ook: ‘Luister goed naar mijn woorden:

Vanaf nu zal ik geen wijn meer drinken.

Ik zal pas weer wijn drinken in Gods nieuwe wereld.’

Toen zongen Jezus en zijn leerlingen een lied om God te danken.

Daarna gingen ze op weg naar de Olijfberg.

Tot zover deze lezing uit het Heilig Evangelie.

 

© 2013-2014 Nederlands Bijbelgenootschap