Zaterdag 26 en zondag 27 mei 2018

Eerste lezing; uit de brief van Paulus aan de christenen van Rome 8,14-17

Als we ons laten leiden door Gods Geest, dan zijn we Gods kinderen.

God heeft ons niet zijn Geest gegeven om weer bange slaven van ons te maken.

Nee, God heeft ons zijn Geest gegeven om van ons zijn kinderen te maken.

En als Gods kinderen bidden wij: ‘Abba, Vader!’

De heilige Geest geeft ons de zekerheid dat we Gods kinderen zijn.

God heeft aan Christus het volmaakte leven gegeven.

En dat wil hij ook aan ons geven, omdat ook wij zijn kinderen zijn.

Wij horen bij Christus.

Nu moeten we nog lijden, net als hij.

Maar straks zullen we voor eeuwig leven, samen met hem.

Zo spreekt de Heer.

 

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Matteüs 28,16-20

De elf leerlingen gingen naar Galilea.

Ze gingen naar de berg die Jezus genoemd had.

Toen ze Jezus zagen, knielden ze voor hem.

Maar sommige leerlingen twijfelden.

Jezus kwam dichterbij en zei tegen de leerlingen:

‘God heeft mij alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde.

Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn leerling kan worden.

Jullie moeten de mensen dopen in de naam van de

Vader en van de Zoon en van de heilige Geest.

Leer de mensen om zich te houden aan alles wat ik jullie verteld heb.

En vergeet nooit: ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt.’

Tot zover deze lezing uit het Heilig Evangelie.

 

© 2013-2014 Nederlands Bijbelgenootschap