Zaterdag 23 en zondag 24 juni 2018

Eerste lezing; uit de Handelingen van de apostelen 13,22-26

God koos David uit als koning van het volk.

God zei over David: ‘Ik heb David, de zoon van Isaï, uitgekozen.

Hij zal een goede koning zijn, die steeds zal doen wat ik wil.’

God beloofde dat er een nakomeling van David zou komen om Israël te redden.

Die redder is gekomen: het is Jezus.

Voordat Jezus kwam, heeft Johannes de Doper tegen het hele volk van Israël gezegd:

‘Begin een nieuw leven en laat je dopen.’

Vlak voordat Johannes stierf, zei hij ook nog: ‘Jullie denken dat ik de Messias ben.

Maar dat is niet zo.

De Messias komt na mij.

En ik ben het niet eens waard om zijn schoenen uit te trekken.’

Beste vrienden, Joden en alle anderen die God vereren.

De boodschap dat Jezus ons wil redden, is ook voor jullie bedoeld.

Zo spreekt de Heer.

 

Lezing uit het Heilig evangelie volgens Lucas 1,57-66.80

Toen kwam het moment dat Elisabets kind geboren werd.

Ze kreeg een zoon.

Haar buren en familie hoorden het nieuws.

Ze waren blij en zeiden tegen elkaar:

‘Wat is God goed geweest voor Elisabet!’

Een week later werd het kind besneden.

De mensen die erbij waren, wilden hem Zacharias noemen.

Want dat was de naam van zijn vader.

Maar Elisabet zei: ‘Nee, hij moet Johannes heten.’

De mensen zeiden: ‘Johannes? Maar zo heet niemand in jullie familie!’

Met gebaren vroegen ze aan Zacharias hoe hij het kind wilde noemen.

Toen pakte Zacharias een schrijfbordje en schreef daarop: ‘Het kind heet Johannes.’

Iedereen was verbaasd.

Meteen daarna kon Zacharias weer praten, en hij dankte God.

Alle mensen die in de buurt woonden, waren diep onder de indruk.

En in heel het bergland van Judea vertelden de mensen elkaar wat er gebeurd was.

De mensen dachten: Hoe zal het verdergaan met dit kind?

Want het was duidelijk dat God een bijzonder plan met hem had.

Johannes groeide op, en de heilige Geest maakte hem sterk.

Hij leefde in de woestijn, totdat hij begon met de taak die God hem gegeven had.

Tot zover deze lezing uit het Heilig Evangelie.

 

© 2013-2014 Nederlands Bijbelgenootschap