Dekenale bedevaart naar Banneux 2018

“Rijk met Maria Maagd der Armen”.

 

De jaarlijkse Dekenale Bedevaart naar Banneux zal plaats vinden op                                   donderdag 13 september 2018.

 

+9:00 uur vertrek aan de Kerk van Banholt (info over het tijdstip van vertrek volgt)

11:00 uur Plechtige Eucharistieviering

14:00 uur Gebedsweg naar de Bron

15:00 uur Lof met ziekenzegening

16:00 uur vertrek huiswaarts

 

Kosten: € 15,– te voldoen bij aanmelding

Tijdens de thuisrit zal wederom een vrijblijvende collecte gehouden worden voor een bijdrage om de kosten te dekken (solidair met de zieken en rolstoelgebruikers).

Aanmelden en betalen 

bij Aurelia Renierkens, Dalestraat 42, Banholt, T: 043 4573308 of 06 1253 8866, e-mail: aurelia@renierkens.eu