Zaterdag 22 en zondag 23 september 2018

Eerste lezing uit de brief van Jakobus 3,16-4,3

Wie jaloers is of zichzelf beter vindt dan anderen,

leeft helemaal verkeerd, en zorgt overal voor onrust.

Nee, echte wijsheid krijg je van onze God.

Je laat zien dat je wijs bent als je leeft zoals God het wil.

Wijze mensen leven namelijk in vrede met iedereen.

Ze zijn geduldig en gehoorzaam.

Ze zijn goed voor anderen.

Ze behandelen alle mensen gelijk, en ze zijn altijd eerlijk.

Ze doen alleen maar goede dingen.

Trouwens, als jullie God iets zouden vragen,

zouden jullie het toch niet krijgen.

Want jullie zouden het met een verkeerde bedoeling vragen,

alleen maar voor je eigen plezier.

Zo spreekt de Heer.

 

 

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus 9,30-37

Jezus en de leerlingen reisden door Galilea.

Maar Jezus wilde niet dat iemand dat te weten kwam.

Want hij was bezig om zijn leerlingen iets uit te leggen.

Hij vertelde:

‘De Mensenzoon zal uitgeleverd worden aan mensen die hem zullen doden.

Maar drie dagen later zal hij opstaan uit de dood.’

De leerlingen begrepen het niet.

Maar ze durfden niet te vragen wat Jezus bedoelde.

Jezus en de leerlingen kwamen in Kafarnaüm.

Toen ze thuis waren, vroeg Jezus aan de leerlingen:

‘Wat liepen jullie onderweg te bespreken?’

Maar de leerlingen durfden niets te zeggen.

Want ze hadden gesproken over wie van hen de belangrijkste was.

Jezus ging zitten en riep de twaalf leerlingen bij zich.

Hij zei: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet zichzelf op de laatste plaats zetten.

En hij moet alle anderen dienen.’

Jezus zette een kind midden in de groep.

Hij sloeg zijn arm om het kind heen en zei:

‘Als je bij mij hoort, dan moet je juist voor de minst belangrijke mensen aandacht hebben.

Zoals voor zo’n kind.

Want wat je voor de minst belangrijke mensen doet, dat doe je voor mij.

En niet alleen voor mij, maar ook voor God, die mij gestuurd heeft.’

Tot zover deze lezing uit het Heilig Evangelie.

 

© 2013-2014 Nederlands Bijbelgenootschap