Zaterdag 26 en zondag 27 januari 2019

Eerste lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Christenen van Korinte 12,12-14.27

Het menselijk lichaam is één geheel, maar het bestaat uit veel delen. En al die verschillende delen vormen samen dat ene lichaam.

Net zo vormen wij samen één lichaam,

want we horen allemaal bij Christus.

We zijn allemaal gedoopt.

We hebben allemaal die ene heilige Geest gekregen.

Dat geldt voor Joden en voor niet-Joden,

voor slaven en voor vrije mensen.

Wij vormen samen één geheel.

Een lichaam bestaat niet uit één deel,

maar uit veel verschillende delen.

Zo is het ook met jullie.

Jullie vormen samen één kerk,

ieder van jullie hoort erbij.

Want jullie horen allemaal bij Christus.

Zo spreekt de Heer.

.

Lezing uit het Heilige Evangelie volgens Lucas 1,1-4:4,14-21

Geachte Theofilus,

Ik schrijf dit boek voor u.

Zo kunt u zelf lezen dat het waar is wat ze u verteld hebben.

Het boek gaat over Jezus, en over alles wat er met hem gebeurd is.

We kennen de verhalen dankzij de mensen die erbij waren.

Zij hebben het goede nieuws doorverteld.

Ik heb besloten om alle gebeurtenissen op te schrijven.

Er zijn al eerder boeken geschreven over Jezus, maar ik heb alles precies uitgezocht.

En ik begin bij het begin.

De kracht van de heilige Geest was nu in Jezus,

en hij ging terug naar Galilea.

Daar gaf hij uitleg over God in de synagogen.

Het nieuws over Jezus werd overal in de omgeving bekend,

en iedereen bewonderde hem.

Jezus ging ook naar Nazaret, de stad waar hij opgegroeid was.

Op sabbat ging hij zoals altijd naar de synagoge.

Toen hij opstond om voor te lezen, gaf een dienaar hem het boek van de profeet Jesaja.

Jezus opende het boek en zocht naar het stuk dat hij wilde voorlezen. Hij las: «God heeft mij uitgekozen.

Daarom is zijn Geest bij mij.

God heeft mij gestuurd om aan arme mensen het goede nieuws te vertellen.

En om tegen gevangenen te zeggen dat ze weer vrij zijn.

Om blinden te vertellen dat ze weer zullen zien.

En om mensen die het moeilijk hebben, te helpen.

Ik maak bekend: Er begint een nieuwe tijd.»

Toen deed Jezus het boek dicht.

Hij gaf het aan de dienaar terug en ging zitten.

Iedereen in de synagoge keek naar hem.

En Jezus zei: ‘Wat ik jullie net voorgelezen heb,

is vandaag werkelijkheid geworden.’

Tot zover deze lezing uit het Heilig Evangelie.

 

© 2013-2014 Nederlands Bijbelgenootschap