Zaterdag 17 en zondag 18 november 2018

Eerste lezing uit de profeet Daniel 12,1-3

De man in de witte kleren tegen mij:

‘Daniël, in die tijd komt er iemand om jouw volk te helpen.

Dat is Michaël, de engel die Israël beschermt.

Het zal een slechte tijd zijn.

Geen volk op aarde heeft ooit zo’n slechte tijd meegemaakt.

Maar van jouw volk worden er mensen gered.

Hun namen staan in het boek van God.

Veel van de mensen die al gestorven zijn, zullen weer gaan leven.

Sommigen zullen dan voor altijd leven met God.

Maar anderen zullen voor altijd gehaat worden,

en hun leven zal verschrikkelijk zijn.

Dan zijn de wijze mensen als een licht voor het volk,

ze leren mensen om het goede te doen.

Ze zullen schitteren als sterren aan de hemel.

Zo spreekt de Heer.

 

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus 13,24-32

Jezus zei tegen zijn leerlingen;

In de dagen na de  verschrikkelijke tijd gebeurt het volgende.

De zon wordt donker, de maan geeft geen licht meer.

De sterren vallen naar beneden, en alle planeten schudden heen en weer.

Dan komt de Mensenzoon.

Iedereen zal hem zien komen op de wolken,

als een machtige en schitterende koning.

Dan zal hij de engelen over de hele aarde sturen.

Zij zullen alle mensen verzamelen die bij de Mensenzoon horen.

Overal vandaan, van de hele aarde.’

Jezus gaf een voorbeeld: ‘Het is net als met de vijgenboom.

Elk jaar zie je nieuwe bladeren aan zijn takken komen.

Dan weet je dat het snel zomer wordt.

Dat geldt ook voor de dingen waarover ik verteld heb.

Als je die dingen ziet gebeuren, dan weet je dat het einde snel zal komen.

Luister goed naar mijn woorden:

Sommige mensen die nu leven, zullen dat nog meemaken.

De hemel zal verdwijnen, en de aarde zal verdwijnen.

Maar mijn woorden zullen niet verdwijnen.

Niemand weet precies wanneer het gaat gebeuren.

Ook de engelen in de hemel weten het niet.

En ikzelf ook niet.

Alleen God, de Vader, weet het.’

Tot zover deze lezing uit het Heilig Evangelie

 

© 2013-2014 Nederlands Bijbelgenootschap