Zaterdag 19 en zondag 20 januari 2019

Eerste lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Christenen van Korinte 12,31-13,13

Voor welke bijzondere krachten moeten jullie nu de meeste waardering hebben?

Voor de krachten waarmee andere mensen geholpen worden.

En voor de krachten waarmee het geloof van anderen sterker gemaakt wordt.

Maar eerst ga ik jullie vertellen over iets dat nog veel belangrijker is dan de bijzondere krachten van de Geest: dat is de liefde.

Dit is dus waar het om gaat: geloof, vertrouwen en liefde.

Dat moet steeds het belangrijkste in ons leven zijn.

Maar het allerbelangrijkste is de liefde.

Zo spreekt de Heer.

.

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas 4,32-30

Jezus zei: ‘Wat ik jullie net voorgelezen heb, is vandaag werkelijkheid geworden.’

Alle mensen waren verrast over de bijzondere dingen die Jezus zei.

Ze waren onder de indruk en zeiden:

‘Dat is toch de zoon van Jozef?’

Jezus zei: ‘Ik weet zeker dat jullie tegen mij zullen zeggen:

‘Nu moet u ook iets voor ons doen.

We hebben gehoord wat u allemaal in Kafarnaüm gedaan hebt.

Doe dan ook een wonder in uw eigen stad.’

Maar luister goed naar mijn woorden:

Een profeet is nooit welkom in zijn eigen stad.’

Jezus legde dat uit met twee voorbeelden.

Hij zei: ‘Luister goed! In de tijd van de profeet Elia waren er veel weduwen in Israël.

Het had drieënhalf jaar niet geregend en er was hongersnood in het hele land.

Toch ging Elia niet naar een weduwe in Israël.

In plaats daarvan stuurde God hem naar een weduwe buiten Israël.

Ze woonde in Sarepta, een dorp bij de stad Sidon.

En toen Elisa profeet was, waren er in Israël veel mensen met een huidziekte.

Toch maakte Elisa hen niet beter.

Maar Naäman uit Syrië maakte hij wel beter.’

Toen de mensen in de synagoge de woorden van Jezus hoorden, werden ze kwaad.

Ze jaagden Jezus de stad uit.

En ze brachten hem naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was.

Ze wilden hem naar beneden gooien.

Maar Jezus liep tussen alle mensen door en ging weg.

Tot zover deze lezing uit het Heilig Evangelie.

 

© 2013-2014 Nederlands Bijbelgenootschap