Zaterdag 24 en zondag 25 november 2018

Eerste lezing uit de Openbaring van Johannes 1,5-8

Ik wens jullie toe dat God, en de zeven goede geesten die voor zijn troon staan, en Jezus Christus goed voor jullie zijn.

En dat zij jullie vrede geven.

God is er, hij was er, en hij zal komen.

En op Jezus Christus kunnen jullie vertrouwen.

Hij spreekt de waarheid.

Hij heeft als eerste de dood overwonnen,

en hij is de machtigste koning van de aarde.

Jezus houdt van ons. Hij is gestorven om ons te bevrijden van onze zonden.

Hij heeft van ons een volk van priesters gemaakt, zodat wij God, de Vader, kunnen dienen.

Alle eer en macht aan Jezus, voor altijd en eeuwig!

Amen.

Jezus Christus zal op de wolken uit de hemel komen.

Iedereen zal hem zien, ook de mensen die hem gedood hebben.

Dan zullen alle mensen op aarde om hem huilen en jammeren.

Ja, zo zal het gaan!

God, de Heer, zegt: ‘Ik ben de machtige God!

Ik ben het begin en het einde.

Ik ben degene die er is, die er was, en die zal komen.’

Zo spreekt de Heer.

 

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes 18,33b-37

Pilatus liet Jezus bij zich komen en vroeg aan hem:

‘Bent u de koning van de Joden?’

Jezus zei: ‘Vraagt u dat uit uzelf?

Of hebben anderen dat over mij gezegd?’

Pilatus antwoordde: ‘Natuurlijk vraag ik dat niet uit mezelf.

Ik ben geen Jood.

Maar uw eigen volk en de hogepriesters hebben u bij mij gebracht.

Wat hebt u verkeerd gedaan?’

Jezus zei: ‘Ik ben geen koning zoals de koningen van deze wereld.

Als ik een aardse koning was, dan zouden mijn dienaren voor mij gevochten hebben.

Dan zou ik niet aan de Joden uitgeleverd zijn.

Maar ik ben geen aardse koning.’

Toen vroeg Pilatus aan Jezus: ‘U bent dus wel een koning?’

Jezus antwoordde: ‘U noemt mij een koning.

Maar ik zeg u: Ik moet de waarheid bekendmaken.

Daarvoor ben ik geboren en daarvoor ben ik naar de wereld gekomen.

Iedereen die aan de kant van de waarheid staat, luistert naar mijn woorden.’

Tot zover deze lezing uit het Heilig Evangelie

 

© 2013-2014 Nederlands Bijbelgenootschap