Zaterdag 25 en zondag 26 mei 2019

Eerste lezing: uit de Handelingen van de apostelen 15,1-2.22-29

In die tijd kwamen er een paar Joodse christenen uit Judea in Antiochië aan.

Ze zeiden tegen de christenen daar: ‘Jullie moeten je laten besnijden. Dat staat in de wet van Mozes.

Anders kunnen jullie niet gered worden.’

Maar Paulus en Barnabas waren het daar helemaal niet mee eens.

En ze kregen een felle discussie met die christenen uit Judea.

Toen besloten de christenen in Antiochië dat Paulus en Barnabas en een paar anderen naar Jeruzalem moesten gaan.

Ze moesten daar aan de apostelen en de leiders van de kerk vragen wat die ervan vonden.

Toen namen de apostelen, de leiders van de kerk in Jeruzalem en alle andere christenen een besluit. Ze besloten om twee mannen met Paulus en Barnabas mee te sturen naar Antiochië.

Ze kozen Silas uit en Judas, die ook wel Barsabbas genoemd werd.

Zij waren allebei leiders van de kerk.

Judas en Silas kregen een brief mee. Daarin stond:

‘Van de apostelen en leiders van de kerk. Aan de niet-Joodse christenen in Antiochië, Syrië en Cilicië.

Vrienden, wij groeten jullie! We hebben gehoord dat er een paar mensen uit onze kerk bij jullie geweest zijn.

En dat zij dingen hebben gezegd waardoor jullie in de war gebracht zijn. Die mensen waren niet door ons gestuurd!

Daarom hebben we nu met elkaar besloten om een paar andere mensen naar jullie toe te sturen.

Ze komen mee met onze vrienden Barnabas en Paulus.

Die zijn al vaak in gevaar geweest door hun werk voor onze Heer Jezus Christus. De mannen die we naar jullie toe sturen, zijn Judas en Silas. Zij zullen jullie de dingen die in deze brief staan, nog eens zelf vertellen.

Wij hebben een besluit genomen, en zo wil de heilige Geest het ook. We willen het jullie niet te moeilijk maken.

Jullie hoeven alleen de regels te volgen die echt nodig zijn:

Eet geen vlees dat aan afgoden geofferd is. Eet niets waar bloed in zit.

Eet alleen vlees van dieren die op de goede manier geslacht zijn.

En heb geen verboden seks.

Als jullie je aan die regels houden, dan doen jullie het goed.

Zo spreekt de heer.

.

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes 14,23-29

Jezus zegt: ‘Als je van mij houdt, dan luister je naar mijn woorden. Dan zal mijn Vader van je houden.

En de Vader en ik zullen bij je komen en voor altijd in jou aanwezig zijn.

Maar mensen die niet van mij houden,

luisteren niet naar mijn woorden.

En bedenk goed:

De woorden die jullie mij horen zeggen, komen niet van mijzelf.

Ze komen van de Vader die mij gestuurd heeft.’

Jezus zei tegen zijn leerlingen:

‘Ik vertel jullie al deze dingen nu ik nog bij jullie ben.

Later zullen jullie het helemaal begrijpen.

Dat zal gebeuren als de heilige Geest komt.

De Vader zal hem als helper naar jullie toe sturen.

Dat doet hij voor mij.

De heilige Geest zal jullie herinneren aan alles wat ik tegen jullie gezegd heb.

En hij zal ervoor zorgen dat jullie het begrijpen.

Ik geef jullie mijn vrede.

De vrede die deze wereld jullie kan geven, duurt maar kort.

Maar mijn vrede blijft altijd bij jullie.

Wees niet bang, verlies de moed niet.

Jullie hebben toch gehoord wat ik gezegd heb?

Eerst zal ik weggaan, en daarna zal ik bij jullie terugkomen.

Als jullie van mij zouden houden,

dan zouden jullie blij zijn dat ik naar de Vader ga .

Want de Vader is belangrijker dan ik.

Ik vertel jullie nu al wat er met mij zal gebeuren.

Tot zover deze lezing uit het Heilig Evangelie.

 

© 2013-2014 Nederlands Bijbelgenootschap