GROOT ONDERHOUD KERKHOF BANHOLT

Info Nr. 3:

Sinds april werken een groot aantal vrijwilligers uit onze parochiegemeenschap mee aan het onderhoud van ons kerkhof.

Tot nu toe verloopt alles volgens de planning.

Binnenkort wordt alle gras kapot gespoten.

Hierbij staan de (nog) aanwezige bloempotten of vaste planten in de weg.

Wij vragen u dan ook vriendelijk alle vaste planten en bloempotten vóór 10 augustus 2019 te verwijderen, en ook daarna geen vaste planten meer te zetten, zodat het voor de vrijwilligers mogelijk blijft om goed onderhoud te plegen. Die planten groeien door, worden groter en maken zo het onderhoud steeds moeilijker.

Na 10 augustus worden alle planten verwijderd.

Het parochiebestuur St.Gerlachus heeft besloten geen vaste planten meer toe te staan op de graven van het kerkhof. 

Wij danken voor uw begrip.

Er wordt nog steeds op dinsdag en donderdag van 18.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag vanaf 9.30 uur gewerkt op het kerkhof.

Nogmaals onze grote dank aan vrijwilligers

Het parochiebestuur St.Gerlachus.

Jef Tielens, tel.0621884203.

 

Info Nr. 2:

De werkzaamheden op het kerkhof verlopen voorspoedig en veel voortvarender dan gepland.
Er wordt dan op zaterdag 11 mei, week 19, het gras van het overige deel van het kerkhof gespoten, zodat dit kan afsterven.

Dan is het natuurlijk belangrijk dat de planten zijn verwijderd voor zaterdag 11 mei, week 19, en kunnen de werkzaamheden weer plaatsvinden op het niet gearceerde gedeelte van bijgevoegde schets.

Omdat dit groot onderhoud kerkhof zo voorspoedig en voortvarend verloopt, zijn wij als parochiebestuur veel dank verschuldigd aan de grote inzet van de vele vrijwilligers.

Op het kerkhof wordt op alle zaterdagen vanaf 8.30u. en op dinsdag en donderdagavond vanaf 18.00u. gewerkt.

U kunt de werkzaamheden volgen door informatie op het kerkhof, prikbord in de kerk, Sint Gerlachusklokje en op deze plek van onze website.

Uiteraard is iedereen welkom om mee te helpen.
Het is niet alleen een zaak van de vrijwilligers van het kerkhof en parochiebestuur, maar van ons allemaal.

 

Info Nr. 1:

In 2019 gaan wij groot onderhoud uitvoeren aan ons kerkhof.

De werkzaamheden zullen in 4 fases worden gerealiseerd door de vrijwilligers van de kerkhofgroep, Firma Maico Flamand en een ieder die zich verbonden voelt met onze parochie. De uitvoering van fase 1 gebeurt vanaf week 15 t/m week 20. 

Op zaterdag 6 april a.s. zal het gras worden gespoten zodat dit kan afsterven. De werkzaamheden beginnen op zaterdag 13 april 2019 om 8:30 uur.

 

 

 

Het is belangrijk dat de planten in het gedeelte van ‘fase 1’ zijn verwijderd vóór zaterdag 6 april a.s.  Het parochiebestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan planten. 

‘Fase 1’ bevindt zich in het noordoostelijke gedeelte van het kerkhof – dit is in de schets met schuine arcering aangegeven. 

U kunt de werkzaamheden volgen door informatie op het kerkhof, aan het prikbord in de kerk, in het St. Gerlachusklokje en op deze website. 

Uiteraard is iedereen van harte welkom om mee te helpen. Het is niet alleen een zaak van de vrijwilligers van de kerkhof-werkgroep en het parochiebestuur, maar van ons allemaal. 

Contactpersoon: Jef Tielens, T: 06 2188 4203

 

Het Parochiebestuur

R.K. Parochie St. Gerlachus Banholt