Zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2019

Eerste lezing uit de tweede brief van Paulus aan Timoteüs 3.14-4,2 

Timoteüs, blijf trouw aan wat je geleerd hebt,

en aan het geloof waarvan je overtuigd bent.

Je weet dat je goede leraren gehad hebt.

En de heilige boeken ken je al sinds je kindertijd.

In die boeken kun je wijsheid vinden.

Ze leren je dat mensen gered kunnen worden door het geloof in Jezus Christus.

Alles wat in de heilige boeken staat, komt van God.

Daarom kun je alles wat erin staat,

gebruiken om uitleg te geven over het geloof.

Je kunt het ook gebruiken als mensen verkeerde ideeën hebben of verkeerde dingen doen.

En je kunt het gebruiken om mensen te leren hoe ze goed kunnen leven.

Dankzij de heilige boeken kan een leider van de kerk zijn taak uitvoeren en veel goede dingen doen.

Maak Gods boodschap bekend.

Het maakt niet uit of mensen er graag naar willen luisteren of niet.

Je moet mensen die iets slechts gedaan hebben,

streng toespreken en straffen.

Maar je moet mensen ook nieuwe moed geven met je uitleg.

Doe dat met veel geduld. 

Zo spreekt de Heer.

.

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas 18,1-8

Jezus gaf een voorbeeld aan zijn leerlingen.

Daarmee wilde hij laten zien hoe belangrijk het is om te blijven bidden en nooit op te geven.

Jezus zei: ‘Er was eens een rechter in een stad.

Hij had geen respect voor God en hij hield geen rekening met mensen. In dezelfde stad woonde ook een vrouw.

Haar man was overleden.

Omdat ze hulp nodig had, kwam ze steeds weer bij de rechter,

en zei dan tegen hem:

‘Zorg dat ik krijg waar ik recht op heb.’

Eerst wilde de rechter haar niet helpen.

Maar na een tijdje dacht hij:

Ik moet die vrouw toch maar helpen.

Niet omdat ik bang ben voor God,

of omdat die vrouw mij iets kan schelen.

Maar omdat ik last van haar heb.

Ze blijft maar langskomen, straks valt ze me nog aan!’

Toen zei de Heer:

‘Kijk, zelfs zo’n oneerlijke rechter helpt mensen die volhouden.

Dan zal God zeker de mensen helpen die hij zelf uitgekozen heeft. Mensen die dag en nacht om zijn hulp bidden, laat hij niet wachten.

Luister naar mijn woorden:

God zal snel komen om die mensen te helpen.

Maar als de Mensenzoon terugkomt,

zullen er dan nog gelovigen op aarde zijn?’

Tot zover deze lezing uit het Heilig Evangelie.

 

© 2013-2014 Nederlands Bijbelgenootschap