Opbrengst Vastenactie 2019

De opbrengst van de vastenactie in de parochie Banholt is € 366,72.

Daarnaast hebben de kinderen van basisschool “De DEN” (uit Mheer, Noorbeek en Banholt) ook een vastenproject voor de vastenactie gehouden. Tijdens een mooie paasviering op school konden zij € 631,26 aan Pastoor Graat overhandigen.

Vastenactie 2019 stond onder het motto “water verandert alles’. De opbrengst hiervan gaat naar projecten in Niger, Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië, die schoon water dichtbij mensen brengen.

Hartelijk bedankt!

R.K. Parochie St. Gerlachus, Tebannet