Zaterdag 23 en zondag 24 november 2019

Eerste lezing uit het tweede boek Samuel 5,1-3

Alle stammen van Israël kwamen naar de stad Hebron.

Ze zeiden tegen David: ‘Wij zijn Israëlieten, net als u.

U bent al eens onze legerleider geweest.

Dat was toen Saul nog koning was.

En de Heer heeft aan u beloofd dat u weer onze leider zult worden.

Hij heeft gezegd dat u koning van Israël zult zijn.’

Toen kwamen ook de leiders van Israël naar Hebron.

Bij de tempel in Hebron maakte David met hen de plechtige afspraak dat hij hun koning zou worden.

En de leiders maakten David koning.

Zo spreekt de Heer.

.

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas 23,35-43

Het volk stond toe te kijken.

Ook de leiders van het volk stonden naar Jezus te kijken.

Ze lachten hem uit en zeiden:

‘Hij is toch de Messias, de man die door God uitgekozen is?

Hij heeft toch andere mensen gered?

Dan moet hij ook zichzelf kunnen redden!’

Ook de soldaten bespotten Jezus.

Ze kwamen bij het kruis staan en gaven Jezus zure wijn.

Ze zeiden: ‘Red jezelf!

Jij bent toch de koning van de Joden?’

Boven Jezus’ hoofd hing een bordje.

Daarop stond: ‘Dit is de koning van de Joden.’

Eén van de twee misdadigers die naast Jezus hingen,

begon hem te beledigen.

Hij zei tegen Jezus: ‘Jij bent toch de Messias?

Red dan jezelf en ook ons!’

Maar de andere misdadiger zei: ‘Houd toch je mond!

Ook jij hangt aan een kruis, ook jij zult snel dood zijn.

Ben je niet bang voor God?

Wij zijn misdadigers en hebben onze straf verdiend.

Maar Jezus heeft niets verkeerds gedaan.’

En tegen Jezus zei hij:

‘Wilt u aan mij denken wanneer u koning bent in de hemel?’

Jezus antwoordde: ‘Luister goed naar mijn woorden:

Vandaag nog zul jij bij mij in de hemel zijn.’

Tot zover deze lezing uit het Heilig Evangelie.

 

© 2013-2014 Nederlands Bijbelgenootschap