Zaterdag 21 en zondag 22 december 2019 – 4.Advent

HiEerste lezing; uit de brief van Paulus aan de christenen van Rome 1,1-7

Dit is een brief van Paulus aan alle christenen in de stad Rome.

Ik ben een dienaar van Jezus Christus.

God heeft mij uitgekozen om apostel te zijn.

Hij heeft mij de opdracht gegeven om het goede nieuws te vertellen.

Het goede nieuws gaat over Jezus Christus, de Zoon van God.

God liet de profeten al over hem vertellen in de heilige boeken.

Jezus Christus is een nakomeling van David.

Zo kwam hij als mens op aarde.

En God liet zien dat Jezus zijn Zoon is,

toen hij hem uit de dood liet opstaan.

God gaf hem de hoogste macht, de macht van de heilige Geest.

Zo werd Jezus Christus onze Heer.

Dankzij Jezus Christus is God goed voor mij.

God heeft mij uitgekozen om overal het goede nieuws te vertellen. Want mensen van alle volken moeten gaan geloven,

en gehoorzaam worden aan God.

Dan krijgt Jezus Christus alle eer.

Ook jullie zijn in Jezus Christus gaan geloven.

Hij heeft jullie uitgekozen om bij hem te horen.

Nu zijn jullie christenen, en God houdt van jullie.

Ik wens jullie toe dat God, onze Vader,

en de Heer Jezus Christus goed voor jullie zijn en jullie vrede geven.

Zo spreekt de Heer.

.

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Matteüs 1,18-24

Dit is het verhaal over de geboorte van Jezus Christus.

Maria zou trouwen met Jozef, dat was afgesproken.

Maar nog voordat ze getrouwd waren,

werd Maria zwanger, door de heilige Geest.

Jozef was een goed mens.

Hij dacht: Ik kan niet met Maria trouwen,

want ze is zwanger van een ander.

Ik moet haar wegsturen.

Maar dat zal ik in het geheim doen, anders zullen de mensen haar behandelen als een slechte vrouw.

Toen kreeg Jozef een droom.

In die droom zag hij een engel van de Heer,

die zei: ‘Jozef, nakomeling van David, luister!

Je kunt rustig met Maria trouwen.

Want het kind dat zij verwacht, is van de heilige Geest.

Maria zal een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen.

Hij zal zijn volk redden,

hij zorgt ervoor dat al hun zonden vergeven worden.’

Dat moest allemaal zo gebeuren, want in het boek van de profeet Jesaja staan deze woorden van God: «Een jonge vrouw die nog maagd is, zal zwanger worden.

Ze zal een zoon krijgen, en hij zal Immanuel genoemd worden.»

De naam Immanuel betekent: God is bij ons.

Toen Jozef wakker werd, deed hij wat de engel van de Heer tegen hem gezegd had.

Hij trouwde met Maria.

Tot zover deze lezing uit het Heilig Evangelie

 

© 2013-2014 Nederlands Bijbelgenootschap