Zaterdag 14 en zondag 15 december 2019 3. Advent

Eerste lezing; uit de brief van Jacobus 5,7-10

Vrienden, heb geduld, en wacht op de dag dat de Heer terugkomt. Luister!

In de lente en in de herfst wacht een boer tot het gaat regenen.

Dan gaat alles groeien, en dan kan hij een grote oogst van het land binnenhalen.

Maar tot die tijd heeft hij geduld.

Heb geduld, net als die boer, en houd vol!

Want de dag dat de Heer terugkomt, is dichtbij.

Vrienden, mopper niet zo op elkaar.

Anders zal God jullie straffen.

Bedenk dat het niet lang meer zal duren voordat hij zijn oordeel uitspreekt.

Denk eens aan de profeten van vroeger,

die de mensen Gods boodschap vertelden.

Ze moesten veel lijden, maar ze hadden geduld en ze hielden vol.

Zo spreekt de Heer.

.

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Matteüs 11,2-11

Johannes de Doper zat in de gevangenis.

Hij hoorde over alle dingen die Jezus deed.

Hij stuurde een paar van zijn leerlingen naar Jezus toe met een vraag. Ze vroegen: ‘Bent u de Messias die zou komen?

Of moeten we wachten op iemand anders?’

Jezus zei tegen hen: ‘Ga terug naar Johannes.

En vertel hem alles wat je hier hoort en ziet:

Blinde mensen kunnen zien. Mensen die niet konden lopen, lopen rond. Mensen met een huidziekte zijn weer beter.

Dove mensen kunnen horen.

Dode mensen leven weer.

En arme mensen horen het goede nieuws.

Het echte geluk is voor iedereen die vertrouwen in mij heeft.’

De leerlingen van Johannes de Doper gingen weer weg.

Toen begon Jezus de mensen te vertellen over Johannes.

Hij zei: ‘Een tijd geleden gingen jullie naar de woestijn.

Waarom gingen jullie daarheen?

Toch niet om het riet bij de rivier de Jordaan te bekijken,

dat beweegt in de wind?

En toch ook niet om iemand met prachtige kleren te zien?

Nee, mensen met prachtige kleren vind je in een paleis, niet in de woestijn.

Waarom gingen jullie dan wel naar de woestijn?

Jullie gingen erheen om een profeet te zien.

En luister goed: Johannes is geen gewone profeet.

God zegt over hem in de heilige boeken: «Ik stuur iemand vooruit.

Hij moet de weg vrijmaken.»

Luister goed naar mijn woorden:

Er is geen mens op aarde zo belangrijk als Johannes de Doper.

Maar in Gods nieuwe wereld zijn zelfs de gewoonste mensen nog belangrijker dan hij.’

Tot zover deze lezing uit het Heilig Evangelie

 

© 2013-2014 Nederlands Bijbelgenootschap