Woensdag 26 februari 2020 ASWOENSDAG

Eerste lezing uit de tweede brief van Paulus aan de christenen van Korinte 5,20-6,2

Ik ben de boodschapper van Christus.

Via mij spreekt God tegen jullie.

En namens Christus vraag ik jullie dringend:

Neem de vrede die God ons aanbiedt, dankbaar aan.

Jezus Christus was zonder zonde.

Maar God liet hem de straf voor onze zonden dragen.

Dat deed God voor ons.

En nu ziet hij ons als goede mensen, omdat we bij Christus horen.

Als dienaar van God waarschuw ik jullie.

God heeft laten zien hoe goed hij voor jullie is.

Zorg ervoor dat dat niet voor niets geweest is!

Want God zegt in de heilige boeken:

«Er zal een nieuwe tijd komen.

Dan zal ik naar jullie luisteren.

Ik zal jullie helpen, ik zal jullie redden.» Luister goed!

Die tijd, dat is nu. De tijd van onze redding is gekomen.

Zo spreekt de Heer.

.

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Matteüs 6,1-6.16-18

Jezus zei: ‘Let op! Je moet doen wat God van je vraagt.

Maar je moet dat niet doen om op te vallen bij de mensen.

Anders zul je geen beloning krijgen van je Vader in de hemel.

Als je arme mensen geld geeft, laat dat dan niet aan iedereen weten. Schijnheilige mensen doen dat wel.

Zij vertellen aan iedereen in de synagoge en op straat hoe goed ze zijn. Want ze willen dat de mensen goede dingen over hen zeggen.

Luister goed naar mijn woorden:

Zij hebben hun beloning al gekregen.

Houd het geheim als je geld geeft aan arme mensen.

Je linkerhand mag zelfs niet merken dat je rechterhand iets geeft.

Je Vader ziet wat er in het geheim gebeurt.

En hij zal je belonen.

Als je bidt, laat dat dan niet aan iedereen zien.

Schijnheilige mensen doen dat wel.

Zij staan graag te bidden in de synagoge en op straat.

Want dan kan iedereen hen zien.

Luister goed naar mijn woorden:

Zij hebben hun beloning al gekregen.

Als je gaat bidden, ga dan je huis in en doe de deur dicht.

Dan kun je in het geheim tot je Vader bidden.

Je Vader ziet wat er in het geheim gebeurt.

En hij zal je belonen.

Als je een dag gaat vasten uit eerbied voor God,

laat dat dan niet aan iedereen weten.

Schijnheilige mensen doen dat wel.

Zij kijken somber en ze gooien zand over hun hoofd.

Zo kan iedereen zien dat ze die dag vasten.

Luister goed naar mijn woorden:

Zij hebben hun beloning al gekregen.

Als je een dag gaat vasten, houd het dan geheim.

Was en verzorg je gezicht.

Dan merkt niemand het, behalve je Vader.

Hij ziet wat er in het geheim gebeurt.

En hij zal je belonen.

Tot zover deze lezing uit het Heilig Evangelie

 

© 2013-2014 Nederlands Bijbelgenootschap