Zaterdag 22 en zondag 23 februari 2020

Eerste lezing uit het boek Leviticus 19,1-2.17-18

De Heer zei verder tegen Mozes:

‘Zeg namens mij tegen de Israëlieten:

‘Jullie moeten heilig zijn, omdat ik, de Heer, jullie God, heilig ben.

Haat andere mensen niet.

Als je boos bent op een ander, moet je dat tegen hem zeggen.

Want als je boos op hem blijft of hem gaat straffen,

word je zelf gestraft.

Houd evenveel van de mensen om je heen als van jezelf.

Ik ben de Heer.

Zo spreekt de Heer.

.

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Matteüs 5,38-48

Jullie weten dat de wet zegt: «Als een ander jou iets aandoet, wordt bij hem voor straf hetzelfde gedaan.»

Dit zeg ik daarover: Verzet je niet tegen iemand die jou kwaad doet. Stel dat iemand je een klap in je gezicht geeft, draai dan je hoofd naar de andere kant.

Dan kan hij je nog een keer slaan.

Stel dat iemand jou voor de rechter wil brengen omdat hij je hemd wil hebben.

Geef hem dan ook je jas.

Of stel dat een soldaat je dwingt om zijn spullen voor hem te dragen. Loop dan twee keer zo ver mee als hij vraagt.

Als iemand iets van je wil hebben, geef het hem dan.

Als iemand geld van je wil lenen, zeg dan geen nee.

Jullie weten dat de wet zegt:

«Je moet houden van de mensen om je heen.

Maar je vijanden moet je haten.»

Dit zeg ik daarover: Je moet ook van je vijanden houden.

En je moet bidden voor de mensen die jou in moeilijkheden brengen. Alleen dan zijn jullie echt kinderen van God.

Want ook jullie Vader in de hemel is goed voor iedereen.

Hij geeft zon en regen voor iedereen,

voor goede en voor slechte mensen.

Stel dat je alleen van je vrienden houdt.

Verdien je dan een beloning van God?

Nee, want ook slechte mensen houden van hun vrienden.

En stel dat je alleen je vrienden groet.

Doe je dan iets bijzonders? Nee, want ook de mensen die niet in God geloven, doen dat.

Jullie moeten goed zijn voor alle mensen.

Net zoals jullie hemelse Vader goed is voor iedereen.’

Tot zover deze lezing uit het Heilig Evangelie

 

© 2013-2014 Nederlands Bijbelgenootschap