Artikelen door Rene Graat

Parochiefederatie Terlinden-Margraten van start

De parochies Sint Brigida Noorbeek, Sint Franciscus van Assisi Reijmerstok, Sint Gerlachus Banholt en Heilige Mararita Margraten gaan samenwerken in de parochiefederatie ‘Terlinden-Margraten’. Op zondag 18 juni a.s. is daarom in de parochiekerk van Reijmerstok om 10 uur een bijzondere eucharistieviering, in aanwezigheid van vicaris-generaal mgr. Hub Schnackers van het Bisdom Roermond, de pastoors Frits […]

De spin en haar tradities

Op een goede morgen werd een spin wakker, vlak in het midden van haar web. Het had die nacht best wel hard gewaaid en daarom wilde ze eens gaan kijken of alle draden nog goed vast zaten. Ze kroop en klom door haar huis en daar waar het nodig was knoopte en herstelde ze de […]

Remmende voorsprong

Mensen zeggen al eens: de Kerk moet met de tijd meegaan en rekening houden met dat wat de mensen nú (anno 2017) denken. Wellicht zijn ze in goed gezelschap, want Paus Franciscus zegt dat hij de Kerk liever op straat ziet, waar ze nodig is, en waar ze vuil geworden is, dan een Kerk die […]

1 MAART 2017

Op deze datum valt dit jaar Aswoensdag. Is deze dag het einde van Carnaval of (ook) het begin van de Veertigdagen- of Vastentijd? Ik wil niet gaan schrijven over hoe Vasten ‘vroeger’ in elkaar zat: we leven in 2017! Vasten betekent wèl: extra aandacht geven aan iets waar je normaal – of liever – niet […]

OASE

Op de bisdomdag in oktober had onze bisschop Frans Wiertz het over zijn visie op de toekomst (kunt u in haar geheel lezen op www.bisdomroermond.nl ). Hij vergeleek onze geloofsgemeenschap met het Joodse volk onderweg door de woestijn van Egypte (het land waar ze als slaven leefden) naar het Beloofde Land (waar ze als volk […]

ONZE PAROCHIEFEDERATIE IN OPRICHTING

Op 14 november j.l. waren we met nagenoeg de voltallige kerkbesturen van Banholt, Margraten, Noorbeek en Reijmerstok bij elkaar om te kijken of we een stap verder konden zetten op de weg van federatievorming. We zoeken naar meer samenwerking én samenleving onder deze vier parochies.  De kerkbesturen vonden dat we meer samen kunnen gaan en […]

PLAATS RUST?!

We zijn nogal flink bezig geweest in onze drie parochies van het Cluster Terlinden. –          Franciscusgroep Terlinden bestaat en is bezig invulling te geven aan w/barmhartigheid, –          We hebben weer overal de Eerste Communievieringen beleefd, –          De jaarlijkse Bronken zijn gevierd, –          Heel wat (werk)groepen in onze gemeenschappen zetten zich op vaak creatieve manier in […]

Samenwerken naar Toekomst

Al meer dan tien jaar geleden begonnen mensen uit onze omgeving na te denken en samen te overleggen hoe we kunnen samenwerken tussen parochies hier in de buurt: Banholt, Bemelen, Cadier en Keer, Eckelrade, Margraten, Mheer, Noorbeek, Reijmerstok en Sint Geertruid. Deze groep noemde zich: Cluster Plateau Margraten. Vanaf vorig jaar hebben we bekeken of […]

VLUCHTELINGEN?

Je zou jezelf kunnen vragen hoe je als christen zou kunnen omgaan met deze komst van vreemde mensen, of liever gezegd: wat is je verantwoordelijkheid? Ik denk dat het die is van een mens te zijn die geraakt is door de menselijkheid van Jezus Christus. We zullen de kans krijgen om van vele mooi verwoorde […]

Is onze kerk nog steeds katholiek?

De christelijke kerk volgens de katholieke traditie is veelvormig. Het Griekse woord “katholikos” betekent: algemeen, voor iedereen. Dat betekent dat de kerk open staat en er is voor mensen zowel op de Noordpool als op de Zuidpool – en allen daartussen in. U zult begrijpen dat al die mensen niet hetzelfde zijn, verschillende gewoontes hebben […]