Eerste sacramentsprocessie van Reijmerstok

Op 6 juni 1937 verhief bisschop Lemmens van Roermond het rectoraat Reijmerstok tot zelfstandige parochie. Uit een zakboekje, welk in het bezit is van Jozef Spijkers, blijkt dat op 10 juli 1938 de eerste sacramentsprocessie van Reijmerstok was.

Het zakboekje verschaft informatie m.b.t. de oprichting van een ‘Heilige huuske’ in de ‘bovenstraat’.

Zo werden mensen wonende rondom A gen Ing gevraagd om bij te dragen aan de oprichting hiervan. Vervolgens werden alle inkomsten en uitgaven vanaf de oprichting in 1938 tot 1968 zorgvuldig genoteerd.

Hoewel wij de aanwezigheid van een Heilige Huuskes vanzelfsprekend vinden, blijkt toch maar weer dat mensen zich met hart en ziel hebben ingezet om dit mogelijk te maken.

Het boekje eindigt in 1968 met een batig saldo van f 75,41 (guldens), welk bedrag is geschonken aan het Cath. Mission Hospital Dodi-Papase in Ghana, West Africa.

Wij danken Jozef Spijkers voor zijn bijdrage.

Het kerkbestuur