Zaterdag 20 en zondag 21 oktober 2018

Eerste lezing: uit de brief aan de Hebreeën 4,14-16 Wij horen…

Zaterdag 27 en zondag 28 oktober 2018

Eerste lezing uit de profeet Jeremia 31,7-9 De Heer zegt:…