Zaterdag 31 augustus en 1 september 2019

Eerste lezing uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach 3,17-18.20.28-29 Mijn…

Zaterdag 24 en zondag 25 augustus 2019

Eerste lezing uit de brief aan de Hebreeën 12,5-7.11-13  Zijn…