Lezingen en Evangelie oktober november

Zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2023 A-jaar 26e zondag…
Lezing zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2023 A-jaar 26e…