Zaterdag 25 en zondag 26 augustus 2018

Eerste lezing uit het boek Jozua 24,1-2a.15-17.18b Jozua riep…

Zaterdag 1 en zondag 2 september 2018

Eerste lezing uit het boek Deuteronomium 4,1-2.6-8 Mozes zei…