VASTEN OF VASTER ?

Volgens een woordenboek betekent ‘vasten’: “zich onthouden…

ACHTER IN DE KERK

Niet alle informatie wordt doorgegeven via computer, I-pad, mobiele…

DEELNAME

In steden worden meer kerken gesloten als in dorpen. Zijn dorpen…

KERSTKAART

We hebben pas geleden Kerstmis (en Nieuwjaar) gevierd. In die…

GELD: DOEL OF HULP/TEKEN?

Volwassen mensen nemen de verantwoordelijkheden op zich die horen…

UITDAGING OF UITZICHTLOZE ZORG?

Er zullen niet al te veel mensen zijn die met hun kennis van…

WIE BEPAALT WAT?

Tijdens de weekeind vieringen van 15/16 september j.l. ging het…

MISDIENAARSREISJE – VOOR GROTE MENSEN

Op 7 juli hebben we een reisje georganiseerd voor de misdienaars…

HEB IK HEN NODIG OF HEBBEN ZIJ MIJ NODIG?

Nogal eens gehoord: “Ik heb de kerk niet nodig om te bidden,…