BRONK : MET EN VOOR ELKAAR

Op 9 juni, 30 juni en 14 juli vieren we weer onze jaarlijkse…

ZOALS DE OUDEN ZONGEN…..

Op Goede Vrijdag (19 april j.l.) was ik uitgenodigd op de paasviering…

VASTEN OF VASTER ?

Volgens een woordenboek betekent ‘vasten’: “zich onthouden…

ACHTER IN DE KERK

Niet alle informatie wordt doorgegeven via computer, I-pad, mobiele…

DEELNAME

In steden worden meer kerken gesloten als in dorpen. Zijn dorpen…

KERSTKAART

We hebben pas geleden Kerstmis (en Nieuwjaar) gevierd. In die…

GELD: DOEL OF HULP/TEKEN?

Volwassen mensen nemen de verantwoordelijkheden op zich die horen…

UITDAGING OF UITZICHTLOZE ZORG?

Er zullen niet al te veel mensen zijn die met hun kennis van…

WIE BEPAALT WAT?

Tijdens de weekeind vieringen van 15/16 september j.l. ging het…