Contact Reijmerstok

 

Pastoor Tervoort Voorzitter 043-4571221 / 06-1262 9130 pnt@xs4all.nl
 Jef Denis Penningmeester  06-12547867  jefbw9@gmail.com
 Eric Lemlijn Secretaris  043-4572141  lemlijn@hetnet.nl
 Marjo Lacroix  043-4571953  marjolacroix@ziggo.nl
 Tous Bastings  043-4571842  tous.bastings@ziggo.nl

 

Bankrekeningnummer: NL83RABO0143700375 t.n.v. Parochie St. Franciscus