Pastoor Tervoort        Voorzitter                                                      043-4571221/ 06-12629130           pnt@xs4all.nl

Kapelaan E. Dassen                                                                         043-8521241/ 06-25362791            rkk@ziggo.nl

Jos Hendriks                  Secretaris                                                   06-52767776                                    jmghhendriks@home.nl

Jef Denis                        Penningmeester                                         06-12547867                                    jefbw9@gmail.com

Marjo Lacroix                 Tevens lid van het Kerkbestuur TerMar       043-4571953                                    marjolacroix@ziggo.nl

Tous Bastings                 Tevens lid van het Kerkbestuur TerMar       06-80148206                                   tous.bastings@ziggo.nl

Chris Wouters                Algemeen bestuurslid                                   06-23515547                                   c.w.m.wouters@protonmail.com

 

Bankrekeningnummer:

NL83RABO0143700375 t.n.v. R.K. Kerkbestuur R’stok

 

Belangrijke gebeurtenissen:

U kunt contact opnemen met onze kapelaan voor o.a.:

Doopsel / Ziekenbezoek / Huwelijksmis / Begrafenis /Doorgeven van (langdurig) zieken / Toedienen van sacramenten

 

Kerkgebouw en Kerkhof:

Kosters zijn:

 • Leon Gerrekens (06-27201884) en
 • Paul Mannens (06-52346010).

Zij zijn tevens aanspreekpunt voor vragen omtrent het kerkgebouw, luiden kerkklokken etc..

Tous Bastings is aanspreekpunt m.b.t. kerkhof en begrafenissen.

 

Berichten voor Parochiecontact:

Wilt u een bericht plaatsen in ons eerstvolgende Parochiecontact

 • uitgave februari/maart aanleveren voor 15 januari
 • uitgave april/mei aanleveren voor 15 maart
 • uitgave juni/juli aanleveren voor 15 mei
 • uitgave augustus/september aanleveren voor 15 juli
 • uitgave oktober/november aanleveren voor 15 september
 • uitgave december/januari aanleveren voor 15 november

Graag uw bericht mailen naar: jmghhendriks@home.nl

 

Bestellen van Heilige Missen

Misintenties kunnen aangevraagd worden door te mailen naar jmghhendriks@home.nl

Misintenties op zaterdag of zondag € 25,- en op woensdag € 10,-.

Het verschuldigde bedrag kunt u overmaken op bankrek.nr. NL83RABO0143700375 t.n.v. R.K. Kerkbestuur Reijmerstok.

Misintenties worden slechts éénmaal per maand doorgegeven aan Gulp&Geul. Geef deze daarom tijdig door!

Het Parochiecontact verschijnt tweemaandelijks:

 • uitgave februari/maart aanleveren voor 20 januari
 • uitgave april/mei aanleveren voor 20 maart
 • uitgave juni/juli aanleveren voor 20 mei
 • uitgave augustus/september aanleveren voor 20 juli
 • uitgave oktober/november aanleveren voor 20 september
 • uitgave december/januari aanleveren voor 20 november