Even kort voorstellen:

P.M. (Paul) Tervoort (65)

Hij groeide op in Heerlen, woonde lang in Heer, bezocht de sociale academie in Sittard en werkte daarna twaalf jaar in een kinderbeschermingsinternaat in Maastricht. In 1989 besloot hij dat hij priester wilde worden, waarna hij in 1995 werd gewijd. Vervolgens werd hij benoemd tot kapelaan in een parochie bij Oldenzaal (Twente). In 1999 werd hij pastoor van de zes parochies in de Achterhoek, en later van negen parochies in Twente. Hij wilde graag als priester werken in Limburg, maar aartsbisschop Simonis wilde hem vanwege het priestertekort in zijn aartsbisdom houden. Toen Simonis in januari 2008 werd opgevolgd door aartsbisschop Eijk, stemde deze in met overplaatsing naar het bisdom Roermond, waarna hij op 1 juni 2008 pastoor werd in Weert. Sinds 1 september 2020 woont hij in Banholt en is benoemd als Pastoor in de Parochiefederatie Terlinden Margraten.