Spreken of zwijgen? (juni 2015)

SPREKEN OF ZWIJGEN ?

Een mens heeft zowel recht van spreken als recht van zwijgen. Meestal maak je zelf uit van welk recht je gebruik wilt maken. Wat je ook kiest : er zitten altijd gevolgen aan.

Sinds april van dit jaar wordt u uitgenodigd te spreken over hoe u de toekomst van onze geloofsgemeenschap hoopt te zien. Enkele mensen uit onze drie parochies hebben daar op gereageerd: alleen of samen in een groep. Alles bij elkaar waren dat zes (jonge !) mensen bijelkaar en 2 mensen alleen. Een begin dus.

Het gaat om een viertal vragen :

  1. Wat vindt u nu belangrijk in onze parochie en wat zou u zeker voor de toekomst willen behouden ?
  2. Wat mist u nu in onze parochie en wat moeten we dus proberen van de grond te krijgen ?
  3. Wat moet er gebeuren en wat is er nodig om ervoor te zorgen dat we 1 en 2 kunnen waar maken ?
  4. Hoe kunnen we – over de parochiegrenzen heen – elkaar helpen en met elkaar samen werken ? (om te beginnen met Cluster Terlinden)

Als u meent dat alles in uw parochie naar wens verloopt en dat het uw tijd wel zal duren, dan hebt u geen boodschap aan deze woorden. Ik wil u dan ook niet verder lastig vallen.

Ik stel deze vragen aan alle mensen die nog jong genoeg zijn om toekomst plannen te hebben en zich op een of andere manier verbonden en/of betrokken voelen met de parochiegemeenschap. Niet alleen aan de leden van parochiële werkgroepen zoals zij die Woord- en Communievieringen voorbereiden of Avondwaken, zoals de lectoren, acolieten, kosters, kerkbestuursleden, koorzangers/-essen, liturgisch, diaconaal of catechetisch beraad, poets- en siergroepen, collectanten, mensen die zorgen voor het onderhoud van onze kerkhof of kerkgebouwen, gezinsmisgroepen, enz. MAAR OOK de Jonkheid, Pandores, Harmonieën, Fanfare, Schutterij, Voet- en Handbalverenigingen, Carnavalsverenigingen, de Heemkunde, Ouderen Sociëteiten, Dansverenigingen (small OR big), om het even welke groep of vereniging !

De maat van kerk- en parochiebetrokkenheid is verschillend voor iedereen. Maar in ieder groep zullen wel een paar mensen zijn die ideeën, antwoorden of gedachten zullen hebben. Je zou met enkele mensen eens een keer bijeen kunnen komen en mij jullie gedachten laten weten – liefst zo tegen half juni op renegraat@home.nl of gewoon in de brievenbus (Mheerderweg 5, Banholt) of u stopt het in mijn hand voor of na de Mis. Van de mensen die mij persoonlijk antwoorden per e-mail weet ik alleen de naam. En dat blijft zo.

Ik kijk uit naar uw antwoorden !

René Graat, mhm

pastoor.