Leven en doen leven

LEVEN EN DOEN LEVEN 

Soms denk ik: “Ik ben opgebrand.” We zijn van de morgen tot de avond zo druk met van alles en nog wat. Ons leven gaat er aan op, letterlijk. Uiteindelijk blijven stof of as over. Waar gaat ons leven aan op? Aan zorgen, carrière of bezit? Of aan dingen die vreugde geven en er echt toe doen?

Op aswoensdag klonk in onze kerken “Stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren.” Want tussen het plezier en de vreugde van Vastenavond en het feest van Pasen ligt een periode van ernst die je niet zomaar kunt overslaan. Anders neem je het christelijke leven niet compleet. Deze veertigdaagse periode van vasten wordt gekenmerkt door gebed, je iets ontzeggen en delen.

Gebed is je leven voor God brengen. Danken voor wat je te danken hebt. Maar ook uitspreken wat er in je hart speelt: zorgen, verdriet en vreugdes. Dit alles in het besef dat God je ziet en hoort. Bewuster omgaan met voedsel, tijd en aandacht, maakt ons vrijer tegenover onszelf met al onze wensen en behoeften. En delen is wat je jezelf ontzegt aan anderen geven; de Vastenaktie is een goede vorm van solidariteit.

Zinvol deze periode beleven maakt ons bewust voor de mooiere en diepere zaken van het leven. Het kan ons hart openen voor God. Niet leven en laten leven, maar leven en doen leven. Je kunt er iets van maken, van dat vasten. Doet u mee?

Kapelaan Dassen

 

VASTENAVOND

Nog even, en we vieren weer Carnaval ofwel Vastenavond. Voor menigeen onder ons dagen om naar uit te kijken. Mensen zoeken elkaar op en trekken er samen op uit. De een kijkt naar de carnavalsoptocht, de ander verkleedt zich en trekt mee. De een blijft lekker thuis en de ander blaast de trompet en strooit confetti. En dan zijn er nog mensen die zich gewoon verheugen op een extra vrije dag of die erop uittrekken.

In het Oude Testament klonk een oproep, ook voor ons. “Geef u niet over aan droefheid en kwel u niet met tobberijen. Blijheid van hart doet een mens leven en een vrolijke man leeft lang. Zoek afleiding voor uw zorgen en troost uw hart en jaag de droefheid ver van u weg. Want door droefheid zijn velen te gronde gegaan en zij dient tot niets. Jaloezie en toorn verkorten het leven en kommer maakt iemand oud vóór de tijd” (Sir. 30, 21-24).

Vastenavond nodigt ons uit het werk neer te leggen en onder de druk van wat ons bedrukt uit te komen. Want we mogen bedenken dat we niet geschapen zijn voor een 24 uurs economie. We werken om te leven, maar we leven niet om te werken. Vastenavond kan ons helpen met plezier naar elkaar en naar het leven te kijken. Dat helpt ons ook bij het vasten op weg naar Pasen. In die geest voor u allen: een zalige Vastenavond.

Kapelaan Dassen

 

TERUGKIJKEN EN VOORUITZIEN

Wij zijn weer op het moment van de overgang van het Oude naar het Nieuwe Jaar.

Allemaal hebben we onze gezamenlijke herinneringen:

Het langzame einde aan de beperkingen door Covid: Carnaval kon al weer een beetje, nog niet overal optochten, maar in al onze dorpen is de Processie weer groots gevierd!

De zomertijd was prachtig qua weer en vrijheid.

Maar we werden ook geconfronteerd met het kwaad, dat mensen elkaar kunnen aandoen: Hoe kan het dat de machtswellust van mensen Europa storten in de vreselijke beelden van Oekraïne?  Het kwaad, dat mensen brengt tot haat, tot de dood van onschuldigen?

Ik heb geen antwoord, vraag alleen maar de steun van Jezus om zelf nooit tot haat en vergelding te komen, Hij die aan het kruis kon bidden voor hen die Hem dit aandeden.

Ook in ons parochieverband is veel gebeurd: Mheer en Sint Geertruid hebben in 2022 volledig meegedaan aan de samenwerking. Vanaf 1 november kwam Cadier en Keer

er bij: Nog niet in het parochieverband, maar ondergetekende werd pastoor en er werd een nieuwe kapelaan benoemd, kapelaan Horstman, die nu al af en toe vieringen doet

in ons verband. In de toekomst treedt ook Cadier en Keer toe tot onze samenwerking en op de langere duur ook Bemelen.

In Margraten werd bekend gemaakt, dat pastoor Janssen gaat verhuizen naar een appartement, waar hij later ook zorg op maat kan krijgen. Hij hoopt in januari de gezegende leeftijd te bereiken van 90 jaar! Na zijn verhuizing zal kapelaan Dassen gaan wonen in de pastorie van Margraten.

De samenwerking zal voor Margraten en Cadier best wel offers vragen, zeker wat betreft de tijden van de vieringen.

Maar het blijkt uit het verleden van de andere parochies dat de parochianen er begrip voor kunnen opbrengen, de tijd van één kerk en één priester is voorbij, dat weten wij allemaal.

Het is echter een grote zegen om te zien hoeveel mensen zich willen inzetten voor onze parochies als vrijwilliger!

En…….. als in het Nieuwe Jaar u gevraagd wordt om u ook in te zetten voor uw parochie:

Zeg JA, uw aller inzet is kostbaar !

 

Dank dan ook aan alle vrijwilligers en voor u allen:

Een Zalig Nieuwjaar!

pastoor Tervoort

 

ADVENT

Onlangs zag ik een foto van een kinderhandje in twee grote handen. Het was een vertederend beeld. Onze grote handen zijn zo gauw gebald tot een vuist. Vriendschap kan soms ontsporen in vijandschap. We kunnen op de vuist gaan. We kunnen met onze handen grijpen en graaien.

Maar we kunnen onze handen ook openen voor elkaar. We kunnen ermee geven en elkaar liefdevol aanraken en de vrede tekenen. Om ons daarvan bewust te maken, reikt God ons met kerstmis Zijn hand. Namelijk de kleine hand van een pasgeboren kind. Hij vraagt om onze liefde. Hij hoopt dat onze vuisten opengaan en dat het handen worden die steun bieden en troost geven.

Onze eigen grote handen waren ook ooit kinderhandjes. Kwetsbaar en klein, zoekend naar houvast. God trad onze wereld binnen als een klein Kind  in een kribbe dat zijn handjes uitstrekt en ons vraagt om Hem aan te nemen. Maar ook in al die kleine en grote mensen die hun hand naar ons uitsteken.

“Laat Mij niet vallen en laat elkaar niet vallen” is de boodschap van kerstmis. Zo doet God een beroep op het beste dat in ons is. God blijft in ons geloven. Daarover bidden en zingen we tijdens de advent. Doet u met ons mee? Weet u welkom! Voor u allen: een goede advent!

Kapelaan Dassen

DANKBAAR

Laatst sprak ik met een echtpaar, die beiden graag andere mensen helpen.

Hij klust voor ouderen, die dat niet zelf kunnen. Samen deden ze in de coronatijd voor verschillende mensen de boodschappen, als die mensen zelf niet het huis uit konden/ durfden.

Zij is altijd bereid om iets te koken voor anderen of met andere klusjes te helpen.

Kortom een echtpaar, waarvoor ik een diep respect heb.

Zij vertelden mij, dat ze laatst van een ouder, hulpbehoevend echtpaar een lange brief kregen, waarin zij hun dank uitspraken voor alle hulp die zij van hen hadden gekregen.

Ik mocht de brief lezen: Hij was ontroerend mooi geschreven en deed de mensen zichtbaar goed.

Misschien een aanleiding voor ons allen om eens stil te staan bij de vraag: zijn wij zelf genoeg dankbaar en spreken we dat ook uit?

Als pastoor ben ik mij bewust, dat ik dagelijks heel veel te danken heb aan heel veel mensen, met name alle vrijwilligers in alle parochies.

Ik heb mij voorgenomen om dat vaker uit te spreken.
Doet u met mij mee?

pastoor Tervoort

HERFSTKLEUREN

Onze mooie streek wordt één feest van najaarskleuren.

De bomen krijgen stilaan hun herfsttinten. Maar ook dat gaat voorbij en dan zien we een wirwar aan vreemd gevormde takken die naar de hemel wijzen of naar de grond buigen. Sommigen worden er mistroostig van. Het herinnert ons aan eindigheid en ouder worden. We verliezen onze jeugd, onze haren en onze dierbaren. Aan pijn is niet te ontkomen.

Het leven heeft ook waarde als de krachten afnemen. Als je het een niet meer kunt, kun je het andere nog wel. De herfst kan ook mooi zijn. Het leven is een geschenk van God. Het leven is je gegeven om er iets van te maken. Het leven draagt waarde in zich. Niet wat je hebt of presteert maakt die waarde uit, maar wie je bent. Of beter gezegd wie je geworden bent: mild en dankbaar voor alle goede dingen.

Ons leven mogen we teruggeven aan God. Rijker door alle goeds wat we ermee deden. We geven het terug maar ook dan wordt het ons niet afgenomen. Wat ons eens als geschenk gegeven is, blijft gegeven. Het leven wordt na de dood veranderd, niet ontnomen. Dat is ons geloof en dat geeft steun, moed en hoop, ook als het herfst wordt in ons leven.

Kapelaan Dassen

 

SEGIETERE 800 JOAR

 In het weekeinde van 2, 3 en 4 september viert de parochie en de hele gemeenschap van Sint Geertruid haar achthonderd jarig bestaan.

De parochie van sint Gertrudis werd in 1222 opgericht door de Bisschop van Luik, waar onze hele streek toen onder hoorde.

Het Bisdom Roermond werd pas veel later opgericht.

Acht honderd jaar officieel een kerkgemeenschap, een reden om bij stil te staan ! Zeker ook voor de andere parochies in ons samenwerkingsverband:

Al eeuwen vieren wij samen in onze dorpen dat zelfde geloof, komen mensen samen om de Sacramenten te ontvangen, samen te bidden, samen te rouwen en feest te vieren !

Een reden om dankbaar te zijn ten opzichte van onze voorouders, die vaak onder moeilijke omstandigheden onze kerken hebben gebouwd: Hoeveel offers hebben ze hier voor over gehad !

 

Gelukkig is het geloof in onze parochies nog springlevend als je ziet hoeveel kinderen er worden gedoopt en hoe ook de Eerste Communies en Vormsels nog levende tradities zijn.

Onze kerken staan nog  letterlijk en figuurlijk centraal in onze dorpen !

Voor de toekomst vraagt dat zeker ook de inzet van velen om het zo te houden:

Om alles in stand te houden hebben we overal vrijwilligers nodig, daar draaien onze parochies om: Een idee voor u ?

We kunnen iedereen gebruiken!

En voor nu: Proficiat aan de parochie en de gemeenschap van sint Geertruid!

pastoor Tervoort

VAKANTIETIJD

De scholen zijn vrij, mensen krijgen vakantie. Ook in de parochie merken we het. Koren zijn vrij en werkgroepen vergaderen even niet. Het is goed dat er zo een rustperiode is. Ook in de natuur treffen we die aan. Sommige dieren houden hun winterslaap en ook de landbouwgrond moet tot rust komen. Tot rust komen is ook belangrijk voor mensen.

Een periode van rust kan ons op andere gedachten brengen. Het doet ons loskomen van onze haast en beslommeringen. Stilstaan bij wat je doet en waarom je het doet. De warmte van de zomer op je huid voelen en de stilte horen. Dankbaar zijn dat je leeft.

Eens praten met jezelf en met God. Want God is een vriend van de stilte, je hoort Hem niet als je jakkert.

De vakantie helpt ons tijd te maken om dingen te verwerken waarvoor je wegliep. Tijd voor een goed gesprek. Tijd voor een gebed van dank en verwondering. Tijd om te genieten. Want wie niet meer kan genieten, is vaak zelf niet meer te genieten. Dat alles kan de vakantietijd zijn. Daar hoef je trouwens niet ver voor te reizen, dat kan ook dicht bij huis. Neem de tijd en geniet van de rust. Een goede vakantie allemaal!

Kapelaan Dassen

TROTS OP ONZE DORPEN

Wij zijn volop in de tijd van de Sacramentsprocessies.
Nu ik dit schrijf hebben we de Bronk al gehad in Banholt, Mheer en Scheulder.

Komend weekeinde wachten nog Noorbeek en Margraten en daarna sint Geertruid en Reijmerstok.

Voor mij als pastoor een geweldige ervaring om dit voor de eerste keer hier te mogen meemaken ! Ik ben onder de indruk van de inzet van al die parochianen, die onze dorpen zo prachtig versieren. Dagen vantevoren worden de erebogen al opgezet en bereidt men zich samen voor. De prachtige bloemtapijten, de wapperende vlaggetjes, vanen en aan alle huizen hangt een vlag.

En dan de dag van de processie: Wat mogen we trots zijn op onze muziekkorpsen en schutterijen en zeker niet te vergeten de verschillende Jonkheden !

Ontroerend vond ik het om te zien hoeveel mensen neerknielen ter ere van het Heilig Sacrament, want laten we niet vergeten dat het daarom draait: Jezus Christus, die wij letterlijk met ons mee mogen dragen in de Heilige Communie.

Dit alles is een reden voor u allen om trots te zijn op het dorp waarin u woont, dat meen ik uit de grond van mijn hart.

Laten we allen deze gemeenschapszin koesteren, zoeken naar wat ons bindt en niet wat ons scheidt. Samen ook het glas heffen met elkaar en proosten op onze dorpen!

pastoor Tervoort

 

PINKSTEREN

“Hier heerst een goede geest”, hoor je soms zeggen in een bepaald gezelschap. Wie of wat is dan wel die “goede geest”?  Hij lijkt even ongrijpbaar als de wind.  Je voelt hem wel maar kunt hem niet vastpakken. En morgen kan hij verdwenen zijn en valt de sleur weer over het gezelschap. De “goede geest” is er gewoon of hij is er niet. Claimen kun je hem niet. Je kunt alleen dankbaar zijn als hij er is.

Gods goede geest is de heilige Geest. Goed is Hij en heilig tegelijk. Even ongrijpbaar als de goede geest onder mensen. De bijbel leert dat Hij is als vuur, water en wind. Geen mens kan Hem grijpen. Hij is als zand en water dat door je vingers glipt.  Gods Geest daalt neer op wie hij wil. Zoals een windvlaag over de kruinen van de bomen strijkt, zo inspireert Hij mensen waardoor de een wijsheid bezit, de ander een heldendaad verricht en weer een ander tot inzicht komt.

De Helper, zo noemt Jezus de heilige Geest die Hij ons nalaat. Gods Geest troost en sterkt mensen. Hij geeft mensen de kracht het goede te doen en het kwaad te vermijden. Bidden we om Zijn komst en nog meer dat Hij open harten vindt! Wij wensen u een inspirerend Pinksterfeest, zalig Pinksteren!

Kapelaan Dassen