VEERTIGDAGENTIJD. OP WEG NAAR PASEN!

We zijn nu midden in de Veertigdagentijd, de voorbereiding op het Feest van de Verrijzenis.

Voor de ouderen onder ons de herinnering aan vasten en vastentrommeltje, het snoep dat je niet mocht eten en bewaren moest tot Pasen:

En daarna met alle paaseitjes was het één snoepfestijn!

Gelukkig behoort dit tot de herinneringen, we zijn ons nu bewust, dat het meer een tijd is van bezinning, van nadenken over ons leven : Vragen als wat is belangrijk voor mij en mijn naasten, wat kan er beter in mijn leven, wie is Jezus nog voor mij?

Iedereen is druk, we worden enorm opgeslokt door informatie, werk, geluid, Tik Tok of andere digitale versnaperingen.

Zullen we ons de komende tijd niet af en toe rustig, los van alles wat ons afleidt, de tijd nemen om ons  de vraag te stellen:
Hoe is het met de liefde in mijn leven?
Ben ik liefdevol voor mijn vrouw, man, kinderen of ouders of zit ik met mijn naasten in een zekere sleur?
Wie zegt nog wel eens, onverwacht zonder directe aanleiding: “Ik hou van jou!” Het kost niets, maar brengt als het oprecht is veel goeds aan de ander!

En dan komen we eigenlijk vanzelfsprekend bij Jezus: Hij is hèt voorbeeld van liefde: Voor Hem was iedereen aanleiding om liefdevol en vergevingsgezind te zijn: Altijdvergevend, Hij gaf iedereen weer een nieuwe kans, stelde Zichzelf nooit centraal, maar altijd de ander!

Zullen we dat eens proberen deze Veertigdagentijd?

pastoor Tervoort

 

VALENTIJNSDAG

De advertenties en winkels met roze harten zijn er eerstdaags weer. De commercie stort zich op Valentijnsdag.
Maar wie kent de naamgever nog?

Sint Valentinus leefde in de derde eeuw en was bisschop van Terni, een plaatsje zo’n 100 kilometer ten noorden van Rome. Keizer Claudius II had destijds besloten, dat soldaten tijdens hun legerdienst niet mochten trouwen. Een legende leert dat Sint Valentinus de liefde voornamer vond dan de wetten van de keizer. Hij zegende het huwelijk van een soldaat en zijn vriendin.
Dit kostte Sint Valentinus letterlijk zijn hoofd.

Wat is de aantrekkingskracht van Valentijnsdag? Misschien dat we over de liefde niet uitgepraat en uitgezongen raken. Ieder van ons verlangt naar vriendschap en liefde. De mens hunkert naar verbondenheid. Maar de mens wil er niet bekneld in raken. Liefde moet daarom altijd ruimte laten en respect voor elkaars eigenheid. Maar ze kan niet vrijblijvend zijn; ze moet van twee kanten komen.

Als Sint Paulus spreekt over geloof, hoop en liefde dan zegt hij dat de liefde de grootste van de drie is. Maar ze kunnen eigenlijk niet zonder elkaar. De liefde kan niets zonder de stap van het geloof; je kunt niemand liefhebben in wie je niet gelooft. En liefde kan niet duren zonder hoop. Want liefde is een grote stap in geloof en een fameuze sprong van hoop.

Elkaar laten voelen: ik ben er voor jou! Niet: jij bent er voor mij, want dat beknelt. Ik ben er voor jou!
Dat is al sinds mensenheugenis de naam van onze God.
Want waar vriendschap is en liefde, daar is God.

Een liefdevolle Valentijnsdag voor allen!

Kapelaan Dassen

 

OP NAAR HET NIEUWE JAAR

Altijd weer een moment van bezinning, alleen of samen met andere mensen, de vraag:
Wat zal het Nieuwe Jaar ons brengen? Wij denken dan via allerlei invalshoeken: Gezondheid, het gezin, werk, de wereld waarin wij leven, enzovoort.

Ik wil eens met u kijken naar het Nieuwe Jaar via een voor u niet vanzelfsprekende vraag:
Wat gaat ons 2024 brengen als Samenwerkingsverband van onze kerken in het Cluster Margraten-Terlinden?

Het verband krijgt in ieder geval zijn vaste vorm: Per 1 januari komt Cadier en Keer erbij.

En per 1 juli, als pastoor Pijpers tachtig jaar is geworden, zal ook Bemelen erbij komen.Wij zijn dan met negen kerken met één groot Kerkbestuur, bestaande uit twee door de Bisschop benoemde Kerkbestuursleden per kerk en ondergetekende als pastoor, dus voorzitter. Natuurlijk merkt u hier niet zoveel van, omdat elke kerk  zijn eigen groepen vrijwilligers en eigen bestuur heeft. Maar het officiële Kerkbestuur bepaalt wel het beleid.Ook merkt u het wel eens aan het rooster van de vieringen: Niet alle wensen kunnen per kerk worden ingevuld, zeker na 1 juli als we de vieringen moeten verdelen tussen negen kerken. Ook zullen in de kerken, waar dat nu nog niet is, vrijwilligers zich moeten gaan toerusten om voor te gaan in Woord-en-Communiediensten en zal er meer samenwerking komen tussen die werkgroepen. Samenwerking op alle vlak

en dus ook op het niveau van de werkgroepen zal ècht meer moeten groeien! Dat wil ook zeggen dat de bijna automatische reactie: “Dat hebben we altijd zo gedaan”, misschien eens wat minder moet worden gebruikt. Zie ook de voordelen van een groter verband: We zijn met drie priesters, die ons kunnen verdelen over de kerken, ook rekening houdend met ieders sterkere en minder sterke kanten. Wij zijn gemeenschappen met allemaal onze eigen tradities, waar we samen zuinig op zijn en die wij zullen koesteren naar de toekomst toe !

Samen bouwen aan onze toekomst onder Gods Zegen, op naar het Nieuwe Jaar !

pastoor Tervoort

 

ADVENT

In het weekend van 2 en 3 december begint weer de Advent: Samen in verwachting zijn van het Kerstfeest, het vieren van de geboorte van Jezus.
Ik denk in deze tijd vaak aan Maria: Hoe zou zij alles hebben beleefd van af de aankondiging van de Engel, dat ze Moeder van Gods Zoon zou worden, tot die reis naar Bethlehem.
Op een ezel vanaf Nazareth naar een onbekende stad, bevallen van een Kindje, zonder haar moeder of andere bekenden in de buurt. Die laatste weken voor de geboorte:

Zou ze veel hebben gebeden ?
En dan gaan je gedachten uit naar datzelfde land in deze tijd, we noemen het ook nog ” Heilg Land “, aan al die moeders in verwachting, die niet eens weten of hun kindje de ellende zal overleven, die weten dat er al duizenden kinderen in hun land de laatste tijd zijn gestorven.

Door puur geweld, pure haat. Ook haar Zoon is aan het kruis gestorven omdat mensen Hem haatten.
Ik geloof vast dat Maria in de hemel meeleeft en meehuilt met al die vrouwen. En wat kunnen wij?
Met Maria ons opstellen onder Zijn kruis.

Beseffend dat Gods Zoon is gestorven voor alle mensen, of het nu islamieten zijn of joden, christenen of “anders- en niet gelovenden”.

Met Maria een traan laten voor al die onschuldige kinderen en moeders. Blijven hopen en bidden voor een betere wereld.

pastoor Tervoort

ENGELEN

Aartsengelen en beschermengelen: zegt het u nog iets? Met kerstmis zijn ze niet van de lucht. In de kunst en in kerken zijn ze veelvuldig afgebeeld.

De Bijbel is vol van engelen. Angelos: bode betekent hun naam. Ze overbruggen de afstand tussen de wereld van God en die van de mens. Ambassadeurs van God zijn het. Overal waar in de Bijbel een engel optreedt, ervaren de mensen Gods aanwezigheid. Dat kun je ook in mensen ervaren, er zijn ook engelen van mensen. U kent er vast een paar.

Aan de aartsengelen is een specifieke taak toevertrouwd. Michaël is de engel van het oordeel, die de strijd aanbindt met de krachten van het kwaad. Rafaël moet de jonge Tobias begeleiden en behoeden op zijn gevaarlijke tocht. Gabriël is degene die de blijde boodschap van Jezus’ menswording mag verkondigen aan Maria.

De engelbewaarders drukken het diepe geloof uit dat God zorg heeft voor ieder van ons persoonlijk. Daarom verbeelden we engelen met vleugels, om overal te kunnen zijn. Dat is het hart van het evangelie. Jezus wil dat ook laten voelen. Niemand is van God verlaten. Al kan het soms zo voelen. We gaan Hem ter harte. Hij bewaart ons in zijn hand.

In de Bijbel lezen we; “Want hij heeft zijn engelen bevolen,  dat zij u beschermen op al uw wegen; dat zij u op handen dragen en gij uw voet niet zult stoten aan een steen. (Psalm 91,11-12). Felix Mendelssohn Bartholdy heeft bij deze tekst prachtige muziek gecomponeerd. Het lied heet: “Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir.” Het is een prachtig wiegenlied geworden, beluistert u het maar eens op youtube.

Paul Klee tekende in 1939 zijn “Engel voller Hoffnung.” Zijn engel is maar één lijn. Een hulplijn tussen God en mens. Houd hem in ere jouw beschermengel en wees er zelf een!

Kapelaan Dassen

 

VERDELING PAROCHIES TUSSEN DE PRIESTERS

Sinds de komst van kapelaan Dassen en later de komst van kapelaan Horstman werken wij in ons pastorale team met “aandachtsparochies”: Voor elke parochie is een priester

de “eerstaanspreekbare” voor Dopen, Huwelijken, Uitvaarten, Eerste Communies en bijvoorbeeld ook gezinsmissen en andere bijzondere parochievieringen. Dit systeem is blijkbaar nog niet voor iedereen even duidelijk, vandaar deze uitleg.

De verdeling is als volgt:

Noorbeek, Banholt, Mheer en Sint Geertruid: pastoor Tervoort.

Dit mede omdat de kinderen van de eerste drie op dezelfde school zitten, denk bijvoorbeeld aan de lessen voor Eerste Communie en Vormsel.

Scheulder en Reijmerstok: kapelaan Dassen.
Cadier en Keer en vanaf half 2024 Bemelen: kapelaan Horstman.
Margraten wordt een duo-baan: Weliswaar gaat kapelaan Dassen eind oktober verhuizen naar de pastorie van Margraten, maar omdat hij wekelijks ruim twee dagen verbonden is aan het Grootseminarie Rolduc, concreet iedere woensdag en vrijdag, en soms nog zaterdag zullen de taken rond Dopen, Huwelijken en Uitvaarten verdeeld worden tussen kapelaan Dassen en ondergetekende. Kapelaan Dassen is verder voor de gezinsmissen, eerste Communie en Vormsel. Ondergetekende zal betrokken zijn bij alle beleidszaken, zoals Parochiebestuur, Pastoraal Overleg enzovoorts.

Kapelaan Horstman zal vaker gaan inspringen bij vieringen in alle kerken, als de agenda’s van kapelaan Dassen en mij overvol dreigen te raken. Minstens een keer per twee weken komen wij als pastoraal team bijelkaar, om alles met elkaar door te spreken en ook de week- en weekendvieringen te verdelen.

Ik mag u zeggen, dat, hoe verschillend wij ook zijn, er een goede sfeer is en er sprake is van echte collegialiteit!

 

Pastoor Tervoort

 

LISSABON 2023

Anderhalf miljoen jongeren uit alle delen van de wereld waren begin augustus op uitnodiging van Paus Franciscus samen in Lissabon (Portugal). Ze namen deel aan de Wereldjongerendagen (WJD), het grootste jongerenevenement ter wereld.
Ook onze samenwerkende parochies waren vertegenwoordigd.

Tijdens de WJD in Parijs en Keulen mocht ik er bij zijn. Het voelde als een warm bad. Het was indrukwekkend en inspirerend om samen het geloof vieren. Onvergetelijk was het om met meer dan een miljoen mensen buiten te slapen onder de sterrenhemel.

De WJD doen je ervaren dat de Kerk jong, universeel en dynamisch is. Zoveel jonge mensen die willen groeien in geloof, hoop en liefde; die willen getuigen van Jezus die in hun leeft.

De jongeren beleefden ook dit jaar een meerdaags programma van gebed, catechese, vieringen, muziek, dans, cultuur én festival. Hoogtepunt vormde het weekend met de kruisweg, de nachtwake én de afsluitende eucharistieviering in de open lucht.

Paus Franciscus zei tot de jongeren; “Wees niet bang, wees niet bang. Meer nog, het is Jezus zelf die nu naar je kijkt, Hij kijkt naar je, Hij die je kent, kent het hart van ieder van jullie, kent het leven van ieder van jullie, kent de vreugde, kent het verdriet, de successen en de mislukkingen, Hij kent je hart.” En hij zij ook:

“Ga naar buiten en breng iedereen binnen, jong en oud, gezond en zwak, rechtvaardigen en zondaars. Iedereen, iedereen, iedereen! In de kerk is plaats voor iedereen.” Behartenswaardige woorden voor ons allemaal.

Kapelaan Dassen

 

Het verslag van een deelnemer uit Reijmerstok kunt u lezen op deze website onder: Cluster Informatie / Nieuws

MARIA TEN HEMELOPNEMING

In het liturgisch jaar vieren wij verschillende feesten ter ere van Maria. Maar het grootste Hoogfeest is toch Maria
ten Hemelopneming: Wij vieren dat zij na haar dood met ziel en lichaam opgenomen werd in de Hemel. Haar lichaam, waarmee
zij ons Gods Zoon schonk kende niet het graf, niet de aftakeling van haar lichaam.

Maria, wie steekt niet eens een kaarsje bij haar op of bidt een kort gebed tot haar ? Ons geloof is gericht op God de Vader en de
Zoon, erg mannelijk. Maria brengt met haar vrouw en moeder zijn een evenwicht!

Voor mij persoonlijk moet ik bekennen, dat ik buiten de officiële gebeden, spontaan makkelijker tot Maria bid, bijvoorbeeld voor
zieken, mensen die lijden, kinderen.

Zeker omdat ik meer dan dertig keer in Lourdes ben geweest. Daar heb ik mogen ervaren hoezeer zij voor ontelbare mensen
een troost is, hoe wij bij haar, gezond of ziek, samen het geloof kunnen vieren.Mooie herinneringen komen nu weer naar boven,
nu ik bijvoorbeeld denk aan het diepe verdriet van ouders, toen plotseling hun zoontje was gestorven. Ik zei tegen de moeder, dat
ik vast geloofde, dat Maria haar zoontje nu in haar armen hield. Jaren later deed hun dochter de Eerste Communie.

Dit meisje vertelde tijdens de communieles, dat haar moeder steeds vertelde, dat Maria haar broertje in de armen hield! Maria zie ik als een troostrijke, meelevende Moeder, laten wij haar dankbaar zijn!

Wij vieren Maria ten Hemelopneming in ons parochiecluster in het weekeinde het dichtst op 15 augustus, dus op 12 en 13 augustus a.s. Laten wij Maria een groot feest geven uit dankbaarheid voor alles wat zij aan ons geeft aan troost, geloof, liefde en steun !

pastoor Tervoort

MIEREN

Opmerkelijke dieren zijn het. Op een van de warme zomeravonden las ik een boek. Rond de poten van mijn stoel krioelden mieren. Ze maakten een onrustige indruk en sleepten van alles mee. Er was zelfs een soort van ziekenwagen: een levende mier trok een bewegingloze mier voort.
Boeiend om te zien.

Het is vakantietijd en de mensen krioelen ook. Topdrukte op toeristische trekpleisters. De vakantiefiles zijn aan de orde van de dag; auto aan auto en vliegtuig aan vliegtuig trekken de vakantiegangers van noord naar zuid en van oost naar west.

Die ogenschijnlijke onrust bij de mieren is ook herkenbaar in ons mensenleven. Zo worden we aangespoord om bezig te zijn en te doen wat we moeten doen. Zodat we de handen niet te snel in de schoot leggen. Maar elke onrust vraagt ook om een periode van rust. Tijd voor jezelf, om je ziel op adem te laten komen. Wie wil leven, moet de tijd nemen.

In de zomer breekt er een tijd van rust aan voor velen van ons. Een tijd om dankbaar te zijn dat je leeft. Een tijd van zomaar zitten en de warmte van de zomer op je huid voelen. De stilte horen en eens praten met jezelf en met God. Want God is een vriend van de stilte, je hoort Hem niet als je druk bent met een jachtig bestaan. Dus neem de tijd: ook voor Hem!

Waar mieren je al niet op kunnen brengen in een stil moment.
Fijne vakantie allemaal!

Kapelaan Dassen

 

SINT FRANCISCUSKERK HONDERD JAAR

De kerk van Reijmerstok is gebouwd in 1922 en  gewijd in 1923.

Dus weer een jubileum in ons parochieverband !

In 1838 ontstond de Franciscusparochie uit de parochie Gulpen, waaraan nog links van de kerk het mergelgebouw herinnert, dat nu is verbouwd tot Bed and Breakfast.

De sint Franciscuskerk is een heel bijzonder gebouw, jammer dat weinig mensen dit beseffen.

Ontworpen door de  Sittardse architect Jos Wielders in de stijl van de Amsterdamse School: Let maar op het spel van ronde en vierkante vormen, loop maar eens om de kerk, dan ziet u dat.

Met ook een heel typerende toren, afgedekt met een zadeldak. Goed voorbeeld doet goed volgen: In 1922 werd in Banholt de toren gebouwd aan de al bestaande kerk, tevens bekroond met eenzelfde dak.

Heel bijzonder is het interieur van de kerk: Geheel in de stijl van de Art Deco, gelijkvallend met de Amsterdamse School:

De banken, biechtstoelen, deuren, het grote kruis boven het

priesterkoor en niet vergetend de (zij)altaren en voorwerpen als kandelaars en wierook-vaten, het is één samenvattende en prachtige stijl! De ramen zijn merendeels uit het oude kerkje, maar groter gemaakt met versieringen in dezelfde stijl.

En dan valt er ook te genieten van de muurschilderingen achter en rond het priesterkoor, uit hetzelfde jaar, voorstellingen uit de Openbaring van Johannes en rond het Maria-altaar vrouwen en meisjes en bij Jozef jongens en mannen in de kledingstijl van 1923.

Reijmerstok: Proficiat met dit mooie jubileum en uw bijzondere kerkgebouw !

Dat hier tot in lengte van dagen Gods liefde gevierd mag worden en we dankbaar mogen zijn voor onze vorige generaties die ons deze bijzondere kerk hebben nagelaten.

 

Pastoor Tervoort