PLAATS RUST?!

We zijn nogal flink bezig geweest in onze drie parochies van het Cluster Terlinden.

–          Franciscusgroep Terlinden bestaat en is bezig invulling te geven aan w/barmhartigheid,

–          We hebben weer overal de Eerste Communievieringen beleefd,

–          De jaarlijkse Bronken zijn gevierd,

–          Heel wat (werk)groepen in onze gemeenschappen zetten zich op vaak creatieve manier in voor catechese, gezinsmissen, avondwaken, Woord- en Communievieringen, voorbereiding op het Vormsel, Huwelijksvieringen, onderhoud en versiering van kerk en omgeving en kerkhoven; koren en muzikanten begeleiden ons bij de liturgie in kerk en elders,

–          Er is zorg voor elkaar – ouderen (ik denk alleen al aan de organisatie van de dagreizen!!), jongeren: KVW, Pandores en de Jonkheid activiteiten.

–          In Mheer is een heel mooi centrum geopend onder de vlag van BMR en veelbelovend voor de hele gemeenschap. Dank zij het harde werk van veel vrijwilligers!

–          Kortom: er wordt veel nagedacht, besproken en gehandeld voor het goed van onze gemeenschappen. Zonder dat zouden van de hier vermelde activiteiten niets te zien zijn. Dat wilde ik maar eens zeggen – en dat ik me daar heel goed bij voel.

Daarom is het misschien goed om eens een maand stil hiervan te genieten. Zonder te moeten praten of draven. Op de plaats rust houden om eens stil te staan bij wat jij, u, wij allen samen doen. We kunnen ook eens zegeningen tellen, zonder telkens te zeggen: “ja, maar…” Gewoon blij zijn met wat er leeft en gedaan wordt onder ons. Na de vakantieperiode gaan we weer verder.

Ik heb ook eens gedacht aan een vrije dag voor mezelf. Één in de week. In overleg met onze kerkbesturen heb ik gekozen voor de dinsdag (op die dag blijft de 06-telefoon aan staan voor spoed/noodgevallen).

Of je nog op vakantie zult gaan of al geweest bent: ik hoop dat je iets van de rust en ontspanning daar opgedaan kunt blijven vasthouden.

Tot 7 augustus op Terlinden?

 

René Graat, mhm

Pastoor.