OASE

Op de bisdomdag in oktober had onze bisschop Frans Wiertz het over zijn visie op de toekomst (kunt u in haar geheel lezen op www.bisdomroermond.nl ). Hij vergeleek onze geloofsgemeenschap met het Joodse volk onderweg door de woestijn van Egypte (het land waar ze als slaven leefden) naar het Beloofde Land (waar ze als volk van God, dus als vrije mensen zouden leven).

Die woestijn tocht was lang en moeilijk.

Maar ze werd mogelijk mede dank zij “oases” – plaatsen van eten en drinken – en van rust en nieuwe inspiratie. Zo hebben ook wij allerlei oase momenten: Bronk, Eerste Communie, verschillende vieringen in onze kerken, als die van onze patroonheilige, het Doopsel van een kind, het Vormsel, Inzegening van het Huwelijk, Jubilea daarvan enz..

Ik zou graag aan het begin van dit nieuwe jaar 2017 nog een oase willen voorstellen. Een oase waar ik niet zonder kan: bidden. Daarmee bedoel ik een persoonlijke band beleven met God in wie ik geloof, op mijn eigen manier. Het zijn voor mij momenten waarop ik helemaal mezelf kan zijn en waarin ik weet dat Hij bij me is. Als ik blijdschap, bedroefdheid, zorgen, boosheid, hoop en optimisme met Hem kan delen. Op Zijn manier geeft Hij me kracht, moed en inzicht om zinvol verder te gaan.

Ik weet dat Hij van me houdt – en ik wil van Hem houden. En dan is er heel veel mogelijk.

Is dit moeilijk? Helemaal niet! Wat moeilijk is, dat is tijd en stilte voor Hem vrij te maken.

Daarvan wens ik ons allemaal heel veel toe in het nieuwe jaar.

René Graat, mhm

pastoor