Jezelf en je kind

Niemand voedt zichzelf op. Door voorbeelden van mensen waarmee je je verbonden voelt, zoals je ouders en grootouders leer je iets goeds van het leven te maken. Je profiteert, onbewust meestal, van de ervaring van je “opvoeders”.

Bidden hoort daar ook bij. Met bidden bedoel ik: praten met God – op een stille plek, op een rustig moment Hem vertellen dat ….. wat je maar wilt. Stilte op je laten inwerken of ze opzoeken zodat Hij iets aan jou kan vertellen. Bidden leer je omdat je anderen hoort en ziet bidden. Bidden kan troost geven, kracht en wijsheid. Praten over God is zinvoller als je ook praat met Hem – dan weet je beter over wie je het hebt.

Bidden is van groot belang. Als ik niet bid – dus eigenlijk geen contact met God heb – is mijn geloven dan niet ijskoud?

Wat stelt het dan nog voor?

Door af en toe contact te zoeken met God, krijg je een beter zicht op Hem, en daarmee op jezelf en anderen. Al doende ontdek je de waarde van bidden. Het is als met zoveel andere dingen: begin er maar mee en je ontdekt gaandeweg hoe het moet.

Net zoals andere waarden die je wilt doorgeven aan je kind, is het bidden vanuit je eigen hart van groot belang voor hem of haar.

Misschien iets om eens over te denken tijdens een rustig moment onder je vakantie.

René Graat, mhm

pastoor