ONDERTEKENING

Op 18 juni j.l. hebben de parochies van Cluster Terlinden (Reijmerstok, Noorbeek en Banholt) en Margraten een convenant (overeenkomst) getekend om onderlinge samenwerking meer hand en voet te geven binnen de Parochiefederatie Terlinden-Margraten. Dat gebeurde aan het einde van een geweldige Eucharistieviering in de kerk van Reijmerstok (er staan mooie foto’s en nog meer op de website: www.clusterterlinden.nl – klik op clusterinformatie en dan op nieuws.

Sinds enkele jaren zijn we al met elkaar op weg geweest naar deze dag. Er zijn al heel wat vergaderingen, bijeenkomsten, gesprekken, talloze e-mails aan vooraf gegaan. Verschillende keren zijn we met de voltallige (toenmalige) kerkbesturen bij elkaar geweest in elk van de vier parochies waarbij we geprobeerd hebben naar elkaar te luisteren om zo een idee te krijgen van welke kant we op willen. Daarbij gaan we uit van de wijsheid dat meer mensen ook meer weten dan enkelen en dat we met meer mensen elkaar breder kunnen inspireren.

Die samenwerking zoeken we vooral op het gebied van de pijlers waarop een geloofsgemeenschap is gebouwd: diaconie (dienstverlening), liturgie, catechese en gemeenschapsopbouw. Vooralsnog blijven de financiën thuis in iedere parochie. Gezamenlijk onkosten worden uiteraard gedeeld.

Als overkoepelend orgaan hebben we een kerkbestuur.

Dit bestaat uit twee leden van elke parochie en de twee pastoors. SAMEN dragen ze de verantwoordelijkheid voor het geheel van de Parochiefederatie.

Wat tot nu het kerkbestuur was, van elke individuele parochie dus, heet nu parochiebestuur. De mensen die hierin zitten, zijn bij velen van u in iedere parochie bekend. Zij hoeven niet meer door de bisschop benoemd te worden. De mensen van het (nieuwe) kerkbestuur wel. Zij zitten ook in parochiebestuur zodat ze weten wat er gaande is in hun eigen parochies. Misschien klinkt het wat ingewikkeld, maar we gaan gewoon de hand aan de ploeg slaan en al doende leert men. Als de viering van 18 juni een voorteken van de toekomst was, dan is er reden tot groot vertrouwen. Veel mensen uit alle vier parochies hebben zich lang voorheen ingezet om deze dag te maken tot wat het geworden is. Een fantastisch koor met zangers en zangeressen uit alle parochies met een prachtig klinkende serie gezangen. De kerk was stemmig versierd en “boemevol” met mensen uit alle parochies. Heel wat mensen uit onze Federatie deden van zich horen, ook de Fanfare. Na afloop was er een oergezellige nazit buiten e kerk, iets wat de mannen en vrouwen van Reijmerstok keurig verzorgd hadden. Vanuit dat begin, heb ik alle vertrouwen in de toekomst.

 

René Graat mhm,

pastoor