LITURGIE – DIENST AAN HET VOLK

De liturgie is het geheel van gebeden en handelingen die een eredienst uitmaken. Zo kennen we allerlei vieringen zoals de Eucharistieviering, ofwel de Heilige Mis, Woord- en Communieviering, Doopviering, Avondwake, Ziekenzalving, Kinderzegening, Allerzielenviering, Palmwijding, Eindejaarsviering enz.

In de Griekse geschiedenis, zon 2000 jaar geleden, kende men het woord leitourgia en dat betekent: dienst aan het volk –  door hen die dat kunnen doen. Zo is dat ook met onze liturgie: bepaalde mensen in onze gemeenschap zetten zich in voor het goed van anderen. Daarbij denk ik aan heel wat mannen en vrouwen die zich inzetten om de diensten zo goed mogelijk te laten verlopen. Een viering mag geen demonstratie zijn van wat bijvoorbeeld een koor per se wilt, noch van wat een pastoor alleen wilt. Bij de viering staat de dienstbaarheid voorop, zodat de mensen kùnnen vieren.

Zo hebben we heel wat groepen die zich inzetten: de koren, de misdienaars, de acolieten, de lectoren, het processiecomité, de gezinsmisgroepen, de groepen van de Woord- en Communieviering, de mensen van de Avondwake, de dames van de Doopvoorbereiding, zij die Eerste Communie en het Vormsel voorbereiden, de kosters die de stille maar onmisbare krachten achter de liturgie zijn, een aantal mensen die ons laten genieten van een schone kerk en zij die hun talenten met ons delen om met bloemen de kerk te versieren: dat zijn de dames van de bloemsiergroep.

Op deze manier is de liturgie een afspiegeling van het “kapitaal” van onze geloofsgemeenschap. Met en dankzij hen kunnen we ons geloof vieren in al haar rijke schakeringen. Zoals er grote verscheidenheid is in onze geloofsgemeenschap zo heeft onze liturgie ook allerlei aspecten.

Het zou natuurlijk geweldig zijn als dit zo kan doorgaan. Daarvoor hebben we wel geregeld nieuwe mensen nodig, vanaf misdienaars tot en met koren en verschillende werkgroepen. De liturgie is er voor de mensen maar ze bestaat dankzij mensen die zich afvragen: “wat kan ik voor de gemeenschap doen?” U bent van harte welkom om een bijdrage te leveren aan de Liturgie!

René Graat mhm

pastoor