10 JAAR

Op 18 december j.l. was het 10 jaar dat ik aankwam in Cluster Terlinden.

Terugkijken op die jaren? Nou ja, even, want ik kijk liever vooruit.

Het zijn, wat mij betreft, goede jaren geweest.

Op 8 december j.l. heb ik bisschop Frans Wiertz, in Rolduc, bedankt dat ik al deze tijd in dit bisdom Roermond mocht bezig zijn. Dat meen ik. Zijn reactie daarop was: “ik ben blij dat je hier bent.” Voor mij waren zijn woorden een bevestiging.

Ik ga hier geen onderzoek doen naar de sterke en minder sterke punten van onze geloofsgemeenschap. Wel vraag ik me af wat we ALLEMAAL SAMEN kunnen doen met name voor onze kinderen. Als we willen dat onze gemeenschap blijft voortbestaan, dan is het niet voldoende om ervoor te zorgen dat er nieuwe kindjes bijkomen, maar ok dat we hun wat voorleven en voordoen. 60 jaar geleden kregen we nauwelijks seksuele opvoeding en hopen godsdienstige leringen. Vandaag de dag denk ik dat het tegenovergestelde het geval is. Ik hoop dat het ons lukt om daar een middenweg in te vinden: het ene doen en het andere niet (over)laten (aan een ander).

Van iemand uit ons Cluster ontving ik een mooie e-mail met een mooie (Limburgse) tekst die ik hier voor u vertaal:

“hoe houdt een pastoor het uit

10 jaar in 3 dorpen

Of

Hoe houden drie dorpen het uit

Met een pastoor?

Van harte met uw 10-jarig jubileum en nu op naar de

Volgende 10.

Daarna loeren we wel verder.”

Gezegend 2018!

René Graat mhm

pastoor