VANDAAG EN MORGEN

Langzaam aan begint meer zichtbaar te worden van een samengaan tussen onze parochies van het Cluster Terlinden. Dat was te merken tijdens de Goede Week. Op Witte Donderdag hadden we één viering voor alle parochies in Banholt. Ik was blij dat er ook nogal wat mensen gekomen waren uit Reijmerstok en Noorbeek. Bij de Paaswake op paaszaterdag in Noorbeek waren ook heel wat mensen uit Banholt aanwezig (in Reijmerstok was later nog een Paaswake viering met JOKO). Meer mensen bij elkaar geven toch wat extra’s aan een viering in de kerk. Ik weet dat veel mensen het liefst de Missen en andere vieringen in hun eigen dorp hebben. Daar wil ik ook mee doorgaan zolang het ons gegeven is, maar soms is het goed iets sàmen met anderen te vieren zodat we die vieringen ook beter kunnen verzorgen. (Eendracht maakt macht, zeggen de Belgen).

Het begint allemaal in de eigen parochie: wat je niet in huis hebt, kun je ook niet naar buiten dragen. Daarom doet het geweldig goed te zien hoe een flink aantal mannen zich hebben ingezet voor het onderhoud van de banken in de kerk van Noorbeek – samen met de vloer waar ze op staan. Daar zitten honderden manuren in! Het is ook goed te horen – en te zien – dat er vrouwen zijn die zich inzetten voor het bijhouden en naaien van de kleren die nodig zijn voor de jaarlijkse Bronk, waar het weer op aan gaat. En zo zijn er nog meer mannen en vrouwen die een deel van de organisatie voor hun rekening nemen. We weten heel goed dat er zonder hen geen Bronk zou zijn.

Met uitzondering van de Jonkheid, die jaarlijks de organisatie van de Bronk op zich neemt zijn de meeste mensen die door het jaar heen actief zijn op allerlei gebied, van de 50+ leeftijd het is duidelijk dat zij dit willen, van zichzelf uit en niet omdat ze toch niet anders te doen zouden hebben. Zij geven beweging aan onze geloofsgemeenschap. Ik hoop en bid dat er over 10 – 20 jaar nog steeds mensen van dat kaliber zullen zijn die zich betrokken voelen.

Over dit laatste kan nog veel gezegd, geschreven en gedacht worden.

Uiteindelijk is het die generatie die daarover zal gaan beslissen…

René Graat mhm

pastoor