OOK “OORLOG” IN CLUSTER TERLINDEN ?

Pasgeleden stond in een dagblad een artikel over de oorlog voor/tegen Piet en Kerstmis. U kent dat vast: mensen die voor of tegen een zwarte/gekleurde/roetveeg Piet zijn en hen die vinden dat er wel of geen verwijzing gemaakt dient te worden naar Kerstmis als het – in deze tijd – gaat om de aanprijzing van seizoensproducten.

Wat me daarbij diep aan het denken zette, was de uitspraak die ik nogal eens lees of hoor: “ze nemen het ons allemaal af”. Wat? tradities? erfgoed? geloof? eigen cultuur? Als we daarover een loopgraven oorlog willen gaan voeren (of blijven voeren?) dan stel ik dit voor: laten we eerst eens bedenken waar het eigenlijk om gààt (om niet dezelfde fouten te maken als de generaals van de eerste wereldoorlog).

Het feest van Sint Nicolaas is al heel oud. Het ging en gaat erom kinderen blij te maken (“en de luien te vermanen”).

Wie kan ons dat afnemen?

De boodschap van Kerstmis gaat nog veel verder. Dan denken we aan de compassie van God met ons. Zijn mee-leven, mee-lijden, mee-voelen met ieder van ons. Dat kan ik niet uitleggen maar ik voel dit wèl. Als ik dit niet zou voelen, dan zou ik het ook niet met jullie kunnen delen.

Wie kan ons dat afnemen?

Gaandeweg in mijn leven heb ik wèl ontdekt dat ik Gods compassie beter voel als ikzelf met mijn medemens mee-voel, mee-lijd, mee-leef. In die mate dat ik hem of haar afbreek door mijn woorden, mijn oordeel of houding en vooral mijn onverschilligheid, ben ik me ook minder bewust van Gods compassie en liefde voor mij.

Wie kan ons dat afnemen?

Gegarandeerd zullen mensen denken: “Hey, Graat, word eens wakker voor de realiteit!” Aan hen wil ik zeggen: samen met vele anderen, bijvoorbeeld met christenen, probeer ik een realiteit te beleven die ons verder brengt, de loopgraven uit, op weg naar een gezamenlijke toekomst.

Ik hoop en bid dat deze decembermaand een uitnodiging én uitdaging mag zijn om de echte boodschap van beide feesten te hernieuwen.

Wie kan ons dat afnemen?

Zo kan de fundamentele en de meest herkenbare eigenschap én boodschap van Jezus Christus, compassie, verder leven in zijn volgelingen, de christenen.

Gezegende feestdagen van Sinterklaas en Kerstmis wens ik u allemaal,

René Graat mhm

pastoor