Gebed in deze tijd van de coronacrisis

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons nabij en genadig

nu wij de gevolgen ondervinden

van de uitbraak van het corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen.

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

In het bijzonder bidden wij voor Pastoor Graat,

dat hij nu ook op uw bescherming mag rekenen.

Wij bidden voor hen die aan het virus zijn overleden,

in ons land en wereldwijd:

dat ze bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren

in hun werk ten dienste van de samenleving.

Doe ons beseffen dag Gij met ons zijt

nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij in staat zijn

te aanvaarden wat ons overkomt

en ons over te geven aan uw voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen