VASTENGEBED

Blijf bij mij, Heer,

Als mijn gezondheid me in de steek laat,

als ik m’n werk verlies,

als de onzekerheid bij me binnendringt,

blijf dan bij me, Heer, in mijn moeilijkheden.

 

Wanneer de persoon van wie ik houd mij verlaat,

wanneer mijn kinderen en vrienden me hun rug toekeren,

blijf dan bij me, Heer, in mijn moeilijkheden.

 

Als ik geen energie meer heb om te vechten,

als ik de zin van het leven niet meer zie zitten,

blijf dan bij me, Heer, in mijn moeilijkheden.

 

Wanneer ik twijfel aan alles, zelfs aan mezelf, zelfs aan u,

wanneer ik uw aanwezigheid niet meer voel,

blijf dan bij me, Heer, in mijn moeilijkheden.

 

U kent mijn naam, dat weet ik zeker,

antwoord toch als ik tot u roep, bevrijd mij van angst.

 

Herinner u eraan, Heer, dat u mijn enige toevlucht bent.

 

(vertaald uit “Prions en Eglise” N° 387, p. 82)

 

 

Samenwerkingsverband Terlinden-Margraten een feit

TV Maas- en Mergelland heeft een filmpje gemaakt.

klik hier om het te bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=nID6V41Vr74

Parochiefederatie Terlinden-Margraten

De parochies H. Gerlachus/Banholt,

H. Franciscus/Reijmerstok,

H. Brigida/Noorbeek en

H. Margarita/Margraten

gaan samenwerken in de parochiefederatie Terlinden-Margraten.

 

Vandaag was in de parochiekerk van Reijmerstok een bijzondere eucharistieviering, met Mgr. Huub Schnackers als voorganger en de pastores René Graat en Frits Janssen als concelebranten. Alle vier de parochies hebben een bijdrage aan deze feestelijke plechtigheid geleverd.  Na afloop van de H. Mis vond de officiële ondertekening plaats van het convenant, waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd.

 

 

 

 


In de nieuwe parochiefederatie houdt elke parochie haar eigen identiteit. Ze blijft in de praktijk zelfstandig voortbestaan, met een eigen financiele exploitatie. Ook behouden de huidige pastoors hun functie. Er is wel een nieuw kerkbestuur voor de federatie, waarvan de leden door de Bisschop benoemd worden. De pastores hebben uiteraard ook zitting in het kerkbestuur, waarbij Pastoor Graat als voorzitter optreedt. Alle leden van het kerkbestuur dragen gezamenlijk bestuursverantwoordelijkheid voor alle vier de parochies van de federatie.

De voormalige kerkbesturen van de vier parochies worden omgevormd tot parochiebestuur. Het parochiebestuur regelt – zoals dat tot heden met ‘oude’ kerkbestuur het geval is, alle zaken die de desbetreffende parochie aangaan.

Vooralsnog zullen de parochianen dus niet zo heel veel merken van de nieuwe parochiefederatie. In de parochies zelf blijven de pastoor en de huidige werkgroepen actief. Het regelen van zaken rondom bijzondere vieringen zoals huwelijk, begrafenis en doop verandert niet en ook het bestellen van misintenties gaat voort op de manier zoals men dat gewend is. Wel zullen initiatieven worden genomen om de samenwerking tussen de parochies te verstevigen. Zo kan men van elkaars ervaringen leren en de krachten bundelen voor het welzijn van iedereen in de vier betrokken parochies.

 

 

 

Parochiefederatie Terlinden-Margraten

De parochiefederatie Terlinden – Margraten zal na de Heilige Mis van 10:00 uur haar beslag krijgen met de ondertekening van een overeenkomst, convenant  genoemd, waarin de toekomstige samenwerking is vastgelegd.

Hier een interview met Pastoor Graat: https://www.youtube.com/watch?v=YSq8wq0GgUA

 

Interview met Pastoor Graat

Op RTV Maas en Mergelland wordt deel 1 van dit interview vanaf maandag 9 januari 2017 een week lang uitgezonden, en wel op de even uren; deel 2 vanaf maandag 16 januari 2017.Omdat dit mooie gesprek te lang is voor een uitzending, heeft de zender het in twee delen geknipt.

Deel 1 kunt u hier kijken: https://www.youtube.com/watch?v=nIcUf_JxIYo

Deel 2 kunt u hier kijken: https://www.youtube.com/watch?v=RIOtGe8ScL8

Franciscusgroep Cluster Terlinden biedt helpende hand

Start nieuwe hulpgroep voor Banholt, Noorbeek en Reijmerstok

Op 15 oktober 2016 ging de Franciscusgroep van het Cluster Terlinden van start.

Vanaf die datum is het voor mensen uit Banholt, Noorbeek, Reijmerstok en de daarbij behorende buurtschappen mogelijk een beroep te doen op deze nieuwe hulpgroep.

De Franciscusgroep is in het leven geroepen op initiatief van de drie parochies binnen het Cluster Terlinden en door samenwerking van de dorpen Banholt, Noorbeek en Reijmerstok  en is toegankelijk voor alle inwoners.

Naast de al bestaande hulpgroepen in de gemeenten Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem biedt de Franciscusgroep (acute) hulp, die niet of moeilijk via andere kanalen verkregen kan worden, aan mensen die behoefte hebben aan een steuntje in de rug of een helpende hand. De hulp kan bestaan uit bijvoorbeeld eenvoudige klusjes in huis, boodschappen doen, formulieren invullen, vervoer naar ziekenhuis of doktersbezoek, maar ook correspondentie met overheidsorganen, computerproblemen, honden uitlaten of gewoon gezellig wandelen.

De Franciscusgroep kan daarvoor een beroep doen op 35 vrijwilligers met ervaring.

Aanvragen kunnen worden gedaan via de telefoon op 06- 55231278 of via het email-adres franciscusgroepct@gmail.com.

Sacramentsprocessie Reijmerstok

Deze film is gemaakt door Jef Troisfontaine: