Vieringen rondom Pasen

VANWEGE DE CORONACRISIS ZIJN TOT EN MET PINKSTEREN GEEN (EUCHARISTIE)-VIERINGEN IN DE KERKEN.

Op de website van het Bisdom Roermond staat een lijst met parochies die via televisie en/of internet een besloten mis of een viering uitzenden. U kunt de website hier vinden

U kunt ook op zondag 12 april 2020, Paaszondag, via Omroep 3Heuvelland (samengaan van Omroep Krijtland en Omroep Maas- en Mergelland) een Heilige Mis volgen op radio, televisie of YouTube-kanaal.

De Heilige Mis, die op een eerder tijdstip is opgenomen in de kerk van Mechelen, wordt uitgezonden om 10:30 uur. Voorganger is Z.E.H. Rick van den Berg, pastoor in de parochies Epen, Mechelen en Slenaken. Organist is mw. Christine Moraal, verbonden aan de Protestantse Gemeente Vaals-Gulpen.

Tijdens deze Paasviering wordt speciaal gebeden voor pastoor René Graat van het parochiecluster Terlinden (Banholt, Noorbeek en Reijmerstok). Hij is in zorgwekkende toestand opgenomen in het ziekenhuis te Maastricht.

Voor hem, en alle mensen die getroffen zijn door het coronavirus, is een kaarsje aangestoken. Deze kaars zal vanaf Paaszondag branden in de kapel te Terlinden.

Omroep 3Heuvelland zendt uit via de televisie en de radio. Uitzendingen zijn terug te zien op YouTube. Waar kunt u de lokale omroep vinden?

Op verschillende manieren:

Ziggo televisie: kanaal 46

Ziggo radio: kanaal 921

Ether: 107,2MHz / kabel analoog 87,5 of digitaal kanaal 914

YouTube: www.youtuve.com/3Heuvelland

 

 

Pastoor Graat is ziek

Update 9 april 2020:

vandaag is de toestand van Pastoor Graat ongewijzigd, d.w.z. ‘summier hoopvol’. We blijven weer hopen.

***********************************************************************************

Beste lezers,

ongetwijfeld hebt u inmiddels gehoord dat onze geliefde pastoor Graat is opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt verzorgd op de afdeling intensive care. De toestand van pastoor Graat is zorgwekkend en wij hopen met u allen dat zijn toestand snel ten goede zal verbeteren.

Wij zijn ontroerd door de initiatieven om in gedachten en gebeden bij onze pastoor te zijn:
De Jonkheden van cluster Terlinden plaatsen een bloemstuk in de verschillende kapellen van Banholt, Reijmerstok, Terlinden en Noorbeek om hun verbondenheid met onze pastoor uit te drukken.
Daarnaast is er het initiatief van parochianen binnen het Cluster Terlinden om een kaars voor de pastoor aan te steken en om elke avond om 20.30 uur daarmee even bij de voordeur te staan en te bidden. Het voorstel is om dit te doen in de vorm van een Noveen, dat wil zeggen gedurende 9 dagen.

Wij hopen dat wij de pastoor snel weer bij ons mogen hebben en dat onze gebeden verhoord mogen worden. Onderaan leest u een speciaal gebed voor pastoor Graat.

De samenwerkende parochies van Cluster Terlinden (Sint Brigida – Sint Franciscus – Sint Gerlachus)

Gebed in deze tijd van de coronacrisis

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons nabij en genadig
nu wij de gevolgen ondervinden
van de uitbraak van het corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen.
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
In het bijzonder bidden wij voor Pastoor Graat,
dat hij nu ook op uw bescherming mag rekenen.

Wij bidden voor hen die aan het virus zijn overleden,
in ons land en wereldwijd:
dat ze bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren
in hun werk ten dienste van de samenleving.

Doe ons beseffen dag Gij met ons zijt
nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij in staat zijn
te aanvaarden wat ons overkomt
en ons over te geven aan uw voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.
Amen

Gebed in deze tijd van de coronacrisis

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons nabij en genadig

nu wij de gevolgen ondervinden

van de uitbraak van het corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen.

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

In het bijzonder bidden wij voor Pastoor Graat,

dat hij nu ook op uw bescherming mag rekenen.

Wij bidden voor hen die aan het virus zijn overleden,

in ons land en wereldwijd:

dat ze bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren

in hun werk ten dienste van de samenleving.

Doe ons beseffen dag Gij met ons zijt

nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij in staat zijn

te aanvaarden wat ons overkomt

en ons over te geven aan uw voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen

Nederlandse bisschoppen: alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op zaterdag en zondag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vieringen door de week afgelast.

Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.

Het kabinet heeft aangegeven dat er nog uitzonderingsmaatregelen komen waar het gaat om uitvaarten en kerkelijke huwelijken. Als hierover meer informatie beschikbaar is, wordt deze zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Mochten er vanuit de parochies vragen zijn, dan kunnen deze het beste gericht worden aan het eigen bisdom.

Decreet

De bisschoppen verwijzen met het oog op de besloten vieringen in de Paastijd verder naar het decreet dat de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten op 19 maart 2020 in verband met het coronavirus heeft uitgevaardigd: “Ten tijde van Covid-19”. De tekst van het decreet is in het Nederlands vertaald door de Nationale Raad voor Liturgie (NRL, www.rkliturgie.nl).

De bisschoppen blijven het belang van het gebed benadrukken in deze tijden waarin het coronavirus heerst.

Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2 en vanuit Hilversum worden elke dag een mis en een dagsluiting gestreamd. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus

De Nederlandse bisschoppen hebben maatregelen afgekondigd in verband met de uitbraak van het coronavirus. Deze hebben vooral betrekking op de vredeswens en het uitreiken van de communie.

In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld.

De belangrijkste maatregelen die volgens het RIVM genomen kunnen worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

  • Regelmatig handen wassen
  • In de binnenkant van de elleboog hoesten en niesen
  • Papieren zakdoekjes gebruiken

Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:

  • Tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
  • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
  • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
  • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden. Bisschoppen in het buitenland, waar eerder sprake was van het coronavirus, hebben eveneens maatregelen afgekondigd, hetzij als bisschoppenconferentie hetzij als bisdom. Zie hiervoor rkliturgie.nl

Vastenbrief 2020

Broeders en zusters in Christus,

Het verhaal van de zondeval, dat als eerste zondagslezing in deze Veertigdagentijd zojuist gelezen werd, is vaak uitgebeeld. Bij de uitbeelding van de verboden vrucht kozen de kunstenaars steevast voor een appel. Daarom denken wij bij dit verhaal van de verboden vrucht aan een appel. Maar dat staat er niet. Het gaat niet om een appelboom, het gaat om de boom van kennis van goed en kwaad.

Wat hier – heel in het begin van de bijbel – als eerste zonde, als oerzonde,  als erfzonde te boek staat, is het eten van de boom van kennis van goed en kwaad. De zonde van de eerste en van elke mens is dat hij zelf wil bepalen wat goed is  en wat kwaad, wat goed voor hem is en wat hem kwaad zal doen.  Het woord erfzonde is niet uit het niets ontstaan: de verleiding om zelf te bepalen  wat goed is en wat kwaad, zit in ieder mens, ze zit in onze genen.

Dat zit in ons van jongs af aan: zet een kind een bord groente en een pot snoep voor en laat het kind zelf kiezen, dan is duidelijk wat er gebeurt. Het kind verwart dan twee begrippen met elkaar: het verwart dan iets wat lekker is met iets wat goed is.  De ouders weten doorgaans gelukkig beter en zullen het kind die keuze dan ook niet geven.

“Toen zag de vrouw dat het goed eten was van de boom, dat het een lust voor het oog was en dat het aantrekkelijk was,” hoorden we in de eerste lezing. Ze eet dan van de vrucht: de eerste mensen maken de denkfout dat wat aantrekkelijk is,  ook goed is voor hen.

We willen onze kinderen beschermen voor zulke fouten. Maar als volwassenen hebben we wel de mogelijkheid om erin te tuinen: de vrije wil die we hebben gekregen, brengt ons als mensen ertoe te denken dat we zelf kunnen bepalen  wat goed is en wat kwaad. Onze redeneringen verleiden ons ertoe te denken  dat alles wat aantrekkelijk lijkt, ook wel goed voor ons zal zijn.

Achteraf zien we vaak dat iets wat onaantrekkelijk leek, ons innerlijk wel goed  heeft gedaan. Denk maar eens aan een kind dat door zijn ouders achter de vodden wordt gezeten om zijn studie af te maken. Dat is nooit leuk op het moment zelf,  maar achteraf wordt gezegd: “Toch is het goed voor me geweest dat mijn ouders er niet mee akkoord gingen dat ik hele nachten zat te gamen.” En ook omgekeerd  zien we soms pas achteraf dat wat aantrekkelijk leek, helemaal niet zo goed  voor ons was: “Als ik het nog eens over kon doen, zou ik zeker andere keuzes hebben gemaakt. Spijt als haren op mijn hoofd.”

Dit oude Bijbelverhaal is niet een vroom fabeltje van vroeger, maar is oer-menselijk en dus ook een verhaal van onze tijd: ook wij willen zelf bepalen wat goed is en wat kwaad. Ook wij kunnen de fout maken te denken dat alles wat aantrekkelijk lijkt,  ook goed voor ons is en dat alles wat naar moeite of plicht ruikt, kwaad is.

De reclame-industrie drijft op die gedachte: dat alles wat aantrekkelijk is, ook goed is. We eten een overdosis van vruchten die aantrekkelijk lijken, van wat goed lijkt,  maar we worden erdoor op het verkeerde been gezet: we raken er immers niet door verzadigd, maar hebben altijd meer nodig. En dat geldt niet alleen voor het materiële, maar ook voor het immateriële: er zijn tv-reclames die oproepen om naast je eigen partner er nog een tweede liefde op na te houden. Het is letterlijk wat in de lezing staat: “De mens zag hoe aantrekkelijk het was ervan te eten en nam ervan.”

Aantrekkelijk misschien, maar niet goed te noemen. En wat geldt voor spullen  en voor relaties, geldt net zo goed voor rijkdom of voor macht. Sommige zaken lijken de mens goed te doen, maar laten ons uiteindelijk innerlijk verarmd, ontevreden of smerig achter.

We staan aan het begin van de Veertigdagentijd: een tijd om tot inkeer te komen.  Een goede gelegenheid om onze keuzes, onze waarden en normen te herijken  in het licht van Gods eeuwig woord. Licht van Christus dat er niet alleen is  om te laten zien waar onze keuzes verkeerd waren, maar dat er evenzeer is om ons vergeving te schenken. Licht van Christus dat juist gekomen is om onze duisternis weg te nemen, om ons te vergeven als we verkeerde keuzes maakten.

Van harte wens ik u een goede voorbereiding op Pasen toe, opdat we als mensen  in wie Christus de onschuld hersteld heeft, onze levensweg mogen vervolgen.  In die geest wens ik u allen een Zalig Pasen.

Roermond, 1e zondag van de Veertigdagentijd

+ Harrie Smeets,  bisschop van Roermond

Bezoek bisschop Smeets

Op vrijdag 28 juni, zaterdag 29 juni en zondag 30 juni brengt bisschop mgr. drs HME Smeets een bezoek aan ons dekenaat. 

Hiervoor is een programma samengesteld. 

Op vrijdag 28 juni a.s. ontmoet hij om 09:15 uur vrijwilligers van de diaconale werkgroepen in ons dekenaat in het parochiecentrum van Wijlre.  

Eveneens op vrijdag 28 juni is, na de H. Mis om 19:00 uur in de dekenale kerk te Gulpen, een ontmoeting voorzien in de parochiezaal van de St. Petrusparochie met de kerkbestuursleden van ons dekenaat.  

Op zaterdag 29 juni is om 09:15 uur een informele kennismakingswandeling gepland met de bisschop voor alle parochievrijwilligers, verenigingen, organisaties en stichtingen in ons dekenaat. Vertrokken wordt vanaf de parkeerplaats bij het Wielderhoes in Wijlre. 

Aanmelden dient te geschieden bij A. Huveneers-Franssen. Zij is telefonisch bereikbaar onder nummer 043-4502261, email: anniehuveneers@kpnmail.nl.

 

Samenwerkingsverband Terlinden-Margraten een feit

TV Maas- en Mergelland heeft een filmpje gemaakt.

klik hier om het te bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=nID6V41Vr74

Parochiefederatie Terlinden-Margraten

De parochies H. Gerlachus/Banholt,

H. Franciscus/Reijmerstok,

H. Brigida/Noorbeek en

H. Margarita/Margraten

gaan samenwerken in de parochiefederatie Terlinden-Margraten.

 

Vandaag was in de parochiekerk van Reijmerstok een bijzondere eucharistieviering, met Mgr. Huub Schnackers als voorganger en de pastores René Graat en Frits Janssen als concelebranten. Alle vier de parochies hebben een bijdrage aan deze feestelijke plechtigheid geleverd.  Na afloop van de H. Mis vond de officiële ondertekening plaats van het convenant, waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd.

 

 

 

 


In de nieuwe parochiefederatie houdt elke parochie haar eigen identiteit. Ze blijft in de praktijk zelfstandig voortbestaan, met een eigen financiele exploitatie. Ook behouden de huidige pastoors hun functie. Er is wel een nieuw kerkbestuur voor de federatie, waarvan de leden door de Bisschop benoemd worden. De pastores hebben uiteraard ook zitting in het kerkbestuur, waarbij Pastoor Graat als voorzitter optreedt. Alle leden van het kerkbestuur dragen gezamenlijk bestuursverantwoordelijkheid voor alle vier de parochies van de federatie.

De voormalige kerkbesturen van de vier parochies worden omgevormd tot parochiebestuur. Het parochiebestuur regelt – zoals dat tot heden met ‘oude’ kerkbestuur het geval is, alle zaken die de desbetreffende parochie aangaan.

Vooralsnog zullen de parochianen dus niet zo heel veel merken van de nieuwe parochiefederatie. In de parochies zelf blijven de pastoor en de huidige werkgroepen actief. Het regelen van zaken rondom bijzondere vieringen zoals huwelijk, begrafenis en doop verandert niet en ook het bestellen van misintenties gaat voort op de manier zoals men dat gewend is. Wel zullen initiatieven worden genomen om de samenwerking tussen de parochies te verstevigen. Zo kan men van elkaars ervaringen leren en de krachten bundelen voor het welzijn van iedereen in de vier betrokken parochies.