VASTENGEBED

Blijf bij mij, Heer,

Als mijn gezondheid me in de steek laat,

als ik m’n werk verlies,

als de onzekerheid bij me binnendringt,

blijf dan bij me, Heer, in mijn moeilijkheden.

 

Wanneer de persoon van wie ik houd mij verlaat,

wanneer mijn kinderen en vrienden me hun rug toekeren,

blijf dan bij me, Heer, in mijn moeilijkheden.

 

Als ik geen energie meer heb om te vechten,

als ik de zin van het leven niet meer zie zitten,

blijf dan bij me, Heer, in mijn moeilijkheden.

 

Wanneer ik twijfel aan alles, zelfs aan mezelf, zelfs aan u,

wanneer ik uw aanwezigheid niet meer voel,

blijf dan bij me, Heer, in mijn moeilijkheden.

 

U kent mijn naam, dat weet ik zeker,

antwoord toch als ik tot u roep, bevrijd mij van angst.

 

Herinner u eraan, Heer, dat u mijn enige toevlucht bent.

 

(vertaald uit “Prions en Eglise” N° 387, p. 82)

 

 

Johannes Passion 12 april 2019 in Gulpen


Het Bach-comité Gulpen gaat op vrijdagavond 12 april 2019 de Johannes Passion van J.S. Bach organiseren.

In de St. Petruskerk van Gulpen zal op deze avond de Johannes Passion klinken uitgevoerd door het Kempisch Kamerkoor, aangevuld met gastzangers uit het Heuvelland. De Johannes Passion is voor het Heuvelland, en voor Gulpen-Wittem in het bijzonder in cultureel opzicht geheel nieuw. Wellicht is het mogelijk het begin van een mooie traditie. Voor deze uitvoering zullen 5 Limburgse topsolisten worden aangetrokken, het geheel wordt begeleid door barokorkest Concerto Barocco. Bewust wordt gezocht naar de authentieke klank om de beleving zo dicht mogelijk bij de originele uitvoering te brengen. Iets waar alle meewerkende musici met hart en ziel naar toe werken om het u met alle passie te laten ervaren.

Bent u een liefhebber of voor de eerste keer? Een perfecte gelegenheid om de Passie van Bach in het Heuvelland te kunnen bezoeken en een mooie start van de paastijd.

De kaartverkoop loopt via Tickli.nl, de losse kaartverkoop bij het Parochiecentrum van de St. Petruskerk, Kapelaan Pendersplein 10 in Gulpen (tijdens openingsuren).

Adventsboodschap 2018

Samenwerkingsverband Terlinden-Margraten een feit

TV Maas- en Mergelland heeft een filmpje gemaakt.

klik hier om het te bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=nID6V41Vr74

Parochiefederatie Terlinden-Margraten

De parochies H. Gerlachus/Banholt,

H. Franciscus/Reijmerstok,

H. Brigida/Noorbeek en

H. Margarita/Margraten

gaan samenwerken in de parochiefederatie Terlinden-Margraten.

 

Vandaag was in de parochiekerk van Reijmerstok een bijzondere eucharistieviering, met Mgr. Huub Schnackers als voorganger en de pastores René Graat en Frits Janssen als concelebranten. Alle vier de parochies hebben een bijdrage aan deze feestelijke plechtigheid geleverd.  Na afloop van de H. Mis vond de officiële ondertekening plaats van het convenant, waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd.

 

 

 

 


In de nieuwe parochiefederatie houdt elke parochie haar eigen identiteit. Ze blijft in de praktijk zelfstandig voortbestaan, met een eigen financiele exploitatie. Ook behouden de huidige pastoors hun functie. Er is wel een nieuw kerkbestuur voor de federatie, waarvan de leden door de Bisschop benoemd worden. De pastores hebben uiteraard ook zitting in het kerkbestuur, waarbij Pastoor Graat als voorzitter optreedt. Alle leden van het kerkbestuur dragen gezamenlijk bestuursverantwoordelijkheid voor alle vier de parochies van de federatie.

De voormalige kerkbesturen van de vier parochies worden omgevormd tot parochiebestuur. Het parochiebestuur regelt – zoals dat tot heden met ‘oude’ kerkbestuur het geval is, alle zaken die de desbetreffende parochie aangaan.

Vooralsnog zullen de parochianen dus niet zo heel veel merken van de nieuwe parochiefederatie. In de parochies zelf blijven de pastoor en de huidige werkgroepen actief. Het regelen van zaken rondom bijzondere vieringen zoals huwelijk, begrafenis en doop verandert niet en ook het bestellen van misintenties gaat voort op de manier zoals men dat gewend is. Wel zullen initiatieven worden genomen om de samenwerking tussen de parochies te verstevigen. Zo kan men van elkaars ervaringen leren en de krachten bundelen voor het welzijn van iedereen in de vier betrokken parochies.

 

 

 

Parochiefederatie Terlinden-Margraten

De parochiefederatie Terlinden – Margraten zal na de Heilige Mis van 10:00 uur haar beslag krijgen met de ondertekening van een overeenkomst, convenant  genoemd, waarin de toekomstige samenwerking is vastgelegd.

Hier een interview met Pastoor Graat: https://www.youtube.com/watch?v=YSq8wq0GgUA

 

Interview met Pastoor Graat

Op RTV Maas en Mergelland wordt deel 1 van dit interview vanaf maandag 9 januari 2017 een week lang uitgezonden, en wel op de even uren; deel 2 vanaf maandag 16 januari 2017.Omdat dit mooie gesprek te lang is voor een uitzending, heeft de zender het in twee delen geknipt.

Deel 1 kunt u hier kijken: https://www.youtube.com/watch?v=nIcUf_JxIYo

Deel 2 kunt u hier kijken: https://www.youtube.com/watch?v=RIOtGe8ScL8