VAKANTIE EN DE TOEKOMST

Als ik dit schrijf, beginnen bijna de schoolvakanties. Er is nog veel onzeker: Nederland is rood gekleurd door de corona. Kunnen we naar het buitenland? Hoe gaat het met werken en school na de vakantie? Veel is onzeker.

Wat wel zeker is, is dat er in onze parochies veel gaat veranderen:

Naast de parochies Reijmerstok, Scheulder, Noorbeek en Banholt wordt ondergetekende ook pastoor van Margraten, Mheer en Sint Geertruid.

Pastoor Janssen blijft, tot een nader overeen te komen eindtermijn, de af te spreken pastorale taken verrichten in de parochie Margraten en in de pastorie wonen.

Met ingang van 1 oktober wordt tevens een kapelaan benoemd voor alle genoemde parochies.

Hij gaat tijdelijk wonen in de pastorie van Mheer en later in de pastorie van Margraten, waar hij dan ook de eerstaanspreekbare priester zal worden. Jammer genoeg kan ik de naam van de nieuwe kapelaan nog niet noemen, maar ik verwacht, dat hij zich snel zal thuis voelen in onze parochies. Een hele verandering, een nieuw gezicht erbij en er zal veel gesproken en geregeld moeten worden tussen de parochiebesturen.

Ik heb er alle vertrouwen in dat dit goed zal gaan.

Maar nu eerst de vakantie.

 

Of u nu thuis blijft of weggaat:

Ik wens u een mooie en zonnige vakantie toe!

 

pastoor Tervoort