Samenwerking in geloof, hoop en liefde

Goede mensen van Banholt en Terhorst 

Sinds 1 oktober mag ik pastoor Tervoort en pastoor Janssen helpen in de zeven parochies die aan ons zijn toevertrouwd. Als geboren Maastrichtenaar was ik al op jonge leeftijd bekend met het Mergelland. Maar de afgelopen weken heb ik dit fraaie deel van Zuid-Limburg met haar gastvrije bewoners nog beter leren kennen. Dankbaar ben ik, dat ik in zo een mooie streek mag wonen, leven en werken.

Intussen heb ik in elke parochie al mensen mogen leren kennen. Deze ontmoetingen deden mij ervaren hoe hecht de gemeenschappen zijn en hoe bewust men is van de eigenheid en van de rijke historie. Maar hoe verschillend we ook mogen zijn, we mogen niet uit het oog verliezen wat we delen. Voor ons als gelovigen is dat op de eerste plaats het geloof in Jezus Christus.

We mogen zijn Blijde Boodschap uitdragen in woord en daad. Geloven maakt je gelukkig. Heel veel mensen ook in onze streek zijn op zoek naar geluk. Door samen te werken en krachten te bundelen kunnen we laten zien waarom Jezus Christus zo belangrijk voor ons is. Zo kunnen we actief en met nieuw elan naar buiten treden. Zodat we niet alleen in onze kerken zichtbaar zijn, maar ook daarbuiten. Daar mogen we samen de schouders onder zetten.

Ik vertrouw op een goede samenwerking en ik hoop veel van u te leren. Maar bovenal hoop ik dat we mogen groeien in geloof, hoop en liefde.

Kapelaan Dassen