Onderweg naar Kerstmis

Eerstdaags mogen we advent en kerstmis vieren.
Voor de tweede maal tijdens de Covid-19-pandemie.
De terugkeer naar de normaliteit gaat minder snel dan we hoopten. De vele maatregelen en protocollen vragen ons wijselijk om afstand te houden. We hebben ons leven anders moeten inrichten. Zowel thuis als op school, op het werk, in de kerk en in het verenigingsleven verlangen we weer naar “het oude normaal”.  We verlangen naar fysieke geborgenheid en echt samen leven.
We beseffen eens te meer dat niet alles maakbaar is.

Hoe zat het ook weer met kerstmis? Kun je kerstsfeer maken of kopen? In de winkels is alles te krijgen wat nodig is voor de kerstsfeer.  Dennebomen en lichtjes, ballen en slingers en alle ingrediënten voor een heerlijk feestdiner. “I am dreaming of a white Christmas” klinkt misschien op de achtergrond. Maar het zal wel weer te warm zijn, dit jaar. Misschien dat we met de spuitbus de ramen wit kunnen spuiten? Doen alsof?

Wat hebben we ervan gemaakt, van Kerstmis?  Door te veel glitter en glamour sneeuwt Kerstmis onder. Want het wezenlijke van Kerstmis kun je niet kopen. En kun je niet maken. Het moet je geschonken worden. En het wordt ons geschonken als je je nog verwonderen kunt… “Een Kind is ons geboren” (Jes. 9,5), klinkt het in onze kerken. Ieder kind: een klein wonder.  Wie het in z’n armen neemt beseft opeens hoe kostbaar een mensenkind is, hoe belangrijk zorgende handen zijn en hoe afhankelijk de een van de ander. Een kind doet je je stoerheid afleggen. Het roept verwondering op en maakt het beste in je wakker.

Hoe kan het toch? De grote God die het heelal vervult, heeft zich klein gemaakt. Niet groter dan de maat van Maria’s schoot. Herders en wijzen raken niet uitgekeken op dat Kind, Gods eigen Zoon, liggend op stro. Laten we ons verwonderen over wat er van dit Kind gezegd wordt.  Wie er zich over verbaast wie het Jezuskind is, wordt er stil van en richt zijn leven er naar in. Kerstmis is meer dan sfeer. Kerstmis heeft vooral met verwondering van doen en met verandering van leefstijl. Laten we ons in de advent heel bewust voorbereiden op de geboorte van Jezus.

Kapelaan Dassen