Het Nieuwe Jaar 2022

Beste parochianen,

Vorig jaar schreef ik in mijn Nieuwjaarsboodschap aan de parochianen van het toenmalige Parochieverband: Ik wens u toe dat het beter zal worden dan het afgelopen jaar!

Voor een deel is dat uitgekomen: Er kwamen de vaccinaties, in de zomer hebben wij meer vrijheid gekend dan het jaar daarvoor, de verenigingen kwamen weer bij elkaar, heel belangrijk voor onze gemeenschappen! In Banholt is zelfs de laatste zondag van augustus de ouderwetse Broonk gehouden.

Toen ging het weer de verkeerde kant op: De ziekenhuisopnames stegen, we kregen de Deltavariant en we zijn nu al aan de Omikronvariant, niemand weet welke kant het opgaat.

De vraag aan ons allen is: Hoe stellen wij ons op in deze onzekere tijd?

Ik verbaas mij soms over de negativiteit van mensen: ik hoorde een kerkganger zelfs zeggen: “Van mij mogen ze de Jonge in de gevangenis zetten” Natuurlijk is er de neiging tot negativiteit, tot moedeloosheid bij mensen.

Maar als gelovigen mogen we toch ook een andere kant belichten. De kant van het zoeken naar het goede, het positieve en vooral ons vermogen tot liefde en mildheid!

Toen ik hoorde dat de Bischoppen de vieringen na 19.00 uur, ook in de Kerstnacht, hadden afgeraden was ik boos. Diezelfde avond bad ik tot Maria. Er kwam rust over mij heen. Het was alsof Zij tot mij zei: Was ik boos toen ik in die koude stal mijn Kindje kreeg, was ik boos toen ik onder het kruis stond van datzelfde Kind?

Ik was ontroerd en ging een kaarsje bij Haar opsteken.

Laten wij niet boos zijn, niemand iets verwijten, het leidt tot niets!

Ik wens u allen een Zalig Nieuwjaar, waarin we zoeken naar het goede, het positieve.

En…. Misschien wat meer bidden tot onze Moeder Maria, het helpt!

 

pastoor Tervoort