HET HEILIG SACRAMENT

De tijd van de Eerste Communievieringen breekt weer aan.

Evenals de Sacramentsprocessies in onze parochies.

Het is daarom eens goed om ons de vraag te stellen:

Wat weet ik van dit Sacrament ?

Toen Jezus met Zijn apostelen bij het Laatste Avondmaal aan tafel zat, heeft Hij ons allen dit Sacrament geschonken met de woorden: “Doe dit als jullie Mij willen gedenken”

Het brood en de wijn veranderen steeds weer als de priester Jezus’ woorden uitspreekt in Zijn Heilig Lichaam en Bloed.

Iedere keer mogen we in de Communie één worden met Jezus Zelf. En we dragen  de Heilige Hostie ook mee in de processie: Alle muziek, versieringen, groepen die meelopen is ter ere van Jezus in dit Heilig Sacrament.

Als toegevoegd in uw parochieblad vindt u uitleg over de Heilige Communie, geschikt voor jong en oud.

Ik hoop, dat u de moeite neemt om dit te lezen, al of niet met uw kinderen. Ook namens de kapelaan wens ik allen mooie Communiefeesten, veel devotie als u ter Communie gaat en uiteraard Mooie Processies !

Pastoor Tervoort