PINKSTEREN

“Hier heerst een goede geest”, hoor je soms zeggen in een bepaald gezelschap. Wie of wat is dan wel die “goede geest”?  Hij lijkt even ongrijpbaar als de wind.  Je voelt hem wel maar kunt hem niet vastpakken. En morgen kan hij verdwenen zijn en valt de sleur weer over het gezelschap. De “goede geest” is er gewoon of hij is er niet. Claimen kun je hem niet. Je kunt alleen dankbaar zijn als hij er is.

Gods goede geest is de heilige Geest. Goed is Hij en heilig tegelijk. Even ongrijpbaar als de goede geest onder mensen. De bijbel leert dat Hij is als vuur, water en wind. Geen mens kan Hem grijpen. Hij is als zand en water dat door je vingers glipt.  Gods Geest daalt neer op wie hij wil. Zoals een windvlaag over de kruinen van de bomen strijkt, zo inspireert Hij mensen waardoor de een wijsheid bezit, de ander een heldendaad verricht en weer een ander tot inzicht komt.

De Helper, zo noemt Jezus de heilige Geest die Hij ons nalaat. Gods Geest troost en sterkt mensen. Hij geeft mensen de kracht het goede te doen en het kwaad te vermijden. Bidden we om Zijn komst en nog meer dat Hij open harten vindt! Wij wensen u een inspirerend Pinksterfeest, zalig Pinksteren!

Kapelaan Dassen