TROTS OP ONZE DORPEN

Wij zijn volop in de tijd van de Sacramentsprocessies.
Nu ik dit schrijf hebben we de Bronk al gehad in Banholt, Mheer en Scheulder.

Komend weekeinde wachten nog Noorbeek en Margraten en daarna sint Geertruid en Reijmerstok.

Voor mij als pastoor een geweldige ervaring om dit voor de eerste keer hier te mogen meemaken ! Ik ben onder de indruk van de inzet van al die parochianen, die onze dorpen zo prachtig versieren. Dagen vantevoren worden de erebogen al opgezet en bereidt men zich samen voor. De prachtige bloemtapijten, de wapperende vlaggetjes, vanen en aan alle huizen hangt een vlag.

En dan de dag van de processie: Wat mogen we trots zijn op onze muziekkorpsen en schutterijen en zeker niet te vergeten de verschillende Jonkheden !

Ontroerend vond ik het om te zien hoeveel mensen neerknielen ter ere van het Heilig Sacrament, want laten we niet vergeten dat het daarom draait: Jezus Christus, die wij letterlijk met ons mee mogen dragen in de Heilige Communie.

Dit alles is een reden voor u allen om trots te zijn op het dorp waarin u woont, dat meen ik uit de grond van mijn hart.

Laten we allen deze gemeenschapszin koesteren, zoeken naar wat ons bindt en niet wat ons scheidt. Samen ook het glas heffen met elkaar en proosten op onze dorpen!

pastoor Tervoort