SEGIETERE 800 JOAR

 In het weekeinde van 2, 3 en 4 september viert de parochie en de hele gemeenschap van Sint Geertruid haar achthonderd jarig bestaan.

De parochie van sint Gertrudis werd in 1222 opgericht door de Bisschop van Luik, waar onze hele streek toen onder hoorde.

Het Bisdom Roermond werd pas veel later opgericht.

Acht honderd jaar officieel een kerkgemeenschap, een reden om bij stil te staan ! Zeker ook voor de andere parochies in ons samenwerkingsverband:

Al eeuwen vieren wij samen in onze dorpen dat zelfde geloof, komen mensen samen om de Sacramenten te ontvangen, samen te bidden, samen te rouwen en feest te vieren !

Een reden om dankbaar te zijn ten opzichte van onze voorouders, die vaak onder moeilijke omstandigheden onze kerken hebben gebouwd: Hoeveel offers hebben ze hier voor over gehad !

 

Gelukkig is het geloof in onze parochies nog springlevend als je ziet hoeveel kinderen er worden gedoopt en hoe ook de Eerste Communies en Vormsels nog levende tradities zijn.

Onze kerken staan nog  letterlijk en figuurlijk centraal in onze dorpen !

Voor de toekomst vraagt dat zeker ook de inzet van velen om het zo te houden:

Om alles in stand te houden hebben we overal vrijwilligers nodig, daar draaien onze parochies om: Een idee voor u ?

We kunnen iedereen gebruiken!

En voor nu: Proficiat aan de parochie en de gemeenschap van sint Geertruid!

pastoor Tervoort