BRO(O)NKSEIZOEN

Vanaf einde mei tot begin juli vieren we in elke parochie van ons samenwerkingsverband processiezondag en bro(o)nk. De heilige Communie die we normaal bewaren achter de dikke kerkmuren dragen wij naar buiten om te tonen aan wie het wil zien. Dorp en land mag onze verbondenheid zien en horen.

We begeleiden de heilige Communie oftewel het Allerheiligste feestelijk en met eerbied door onze parochies. We kunnen het niet laten want processies nodigen uit: “Kijk eens…”. We pronken (bronken) met zachte waarden in onze dorpen. Want er is meer tussen hemel en aarde.

Gelovigen ontmoeten God niet alleen in de kerk. Zij weten Hem ook aanwezig in de straten en huizen waar ze wonen. Geloven doe je ook buiten de kerk, door de manier waarop je leeft, door lief en leed te delen en door te helpen waar nood is.

Één keer per jaar laten we het zien aan elkaar en aan de mensen om ons heen; dat we samen onderweg zijn, met Jezus in ons midden, het levende Brood, ons Allerheiligste. Geen show, maar een eenvoudige, ingetogen en toch feestelijke bidtocht mag het zijn, waarin iedereen die zich betrokken voelt, mag meelopen.

Laten we onze processies in ere houden, als teken van kostbare verbondenheid in onze gemeenschappen. Als uitdrukking van het vertrouwen dat we hier op aarde pelgrims zijn en dat Jezus met ons meetrekt, in goede en kwade dagen.

 

Kapelaan Dassen