VERDELING PAROCHIES TUSSEN DE PRIESTERS

Sinds de komst van kapelaan Dassen en later de komst van kapelaan Horstman werken wij in ons pastorale team met “aandachtsparochies”: Voor elke parochie is een priester

de “eerstaanspreekbare” voor Dopen, Huwelijken, Uitvaarten, Eerste Communies en bijvoorbeeld ook gezinsmissen en andere bijzondere parochievieringen. Dit systeem is blijkbaar nog niet voor iedereen even duidelijk, vandaar deze uitleg.

De verdeling is als volgt:

Noorbeek, Banholt, Mheer en Sint Geertruid: pastoor Tervoort.

Dit mede omdat de kinderen van de eerste drie op dezelfde school zitten, denk bijvoorbeeld aan de lessen voor Eerste Communie en Vormsel.

Scheulder en Reijmerstok: kapelaan Dassen.
Cadier en Keer en vanaf half 2024 Bemelen: kapelaan Horstman.
Margraten wordt een duo-baan: Weliswaar gaat kapelaan Dassen eind oktober verhuizen naar de pastorie van Margraten, maar omdat hij wekelijks ruim twee dagen verbonden is aan het Grootseminarie Rolduc, concreet iedere woensdag en vrijdag, en soms nog zaterdag zullen de taken rond Dopen, Huwelijken en Uitvaarten verdeeld worden tussen kapelaan Dassen en ondergetekende. Kapelaan Dassen is verder voor de gezinsmissen, eerste Communie en Vormsel. Ondergetekende zal betrokken zijn bij alle beleidszaken, zoals Parochiebestuur, Pastoraal Overleg enzovoorts.

Kapelaan Horstman zal vaker gaan inspringen bij vieringen in alle kerken, als de agenda’s van kapelaan Dassen en mij overvol dreigen te raken. Minstens een keer per twee weken komen wij als pastoraal team bijelkaar, om alles met elkaar door te spreken en ook de week- en weekendvieringen te verdelen.

Ik mag u zeggen, dat, hoe verschillend wij ook zijn, er een goede sfeer is en er sprake is van echte collegialiteit!

 

Pastoor Tervoort