OP NAAR HET NIEUWE JAAR

Altijd weer een moment van bezinning, alleen of samen met andere mensen, de vraag:
Wat zal het Nieuwe Jaar ons brengen? Wij denken dan via allerlei invalshoeken: Gezondheid, het gezin, werk, de wereld waarin wij leven, enzovoort.

Ik wil eens met u kijken naar het Nieuwe Jaar via een voor u niet vanzelfsprekende vraag:
Wat gaat ons 2024 brengen als Samenwerkingsverband van onze kerken in het Cluster Margraten-Terlinden?

Het verband krijgt in ieder geval zijn vaste vorm: Per 1 januari komt Cadier en Keer erbij.

En per 1 juli, als pastoor Pijpers tachtig jaar is geworden, zal ook Bemelen erbij komen.Wij zijn dan met negen kerken met één groot Kerkbestuur, bestaande uit twee door de Bisschop benoemde Kerkbestuursleden per kerk en ondergetekende als pastoor, dus voorzitter. Natuurlijk merkt u hier niet zoveel van, omdat elke kerk  zijn eigen groepen vrijwilligers en eigen bestuur heeft. Maar het officiële Kerkbestuur bepaalt wel het beleid.Ook merkt u het wel eens aan het rooster van de vieringen: Niet alle wensen kunnen per kerk worden ingevuld, zeker na 1 juli als we de vieringen moeten verdelen tussen negen kerken. Ook zullen in de kerken, waar dat nu nog niet is, vrijwilligers zich moeten gaan toerusten om voor te gaan in Woord-en-Communiediensten en zal er meer samenwerking komen tussen die werkgroepen. Samenwerking op alle vlak

en dus ook op het niveau van de werkgroepen zal ècht meer moeten groeien! Dat wil ook zeggen dat de bijna automatische reactie: “Dat hebben we altijd zo gedaan”, misschien eens wat minder moet worden gebruikt. Zie ook de voordelen van een groter verband: We zijn met drie priesters, die ons kunnen verdelen over de kerken, ook rekening houdend met ieders sterkere en minder sterke kanten. Wij zijn gemeenschappen met allemaal onze eigen tradities, waar we samen zuinig op zijn en die wij zullen koesteren naar de toekomst toe !

Samen bouwen aan onze toekomst onder Gods Zegen, op naar het Nieuwe Jaar !

pastoor Tervoort