HET SEIZOEN VAN DE PROCESSIES GAAT WEER BEGINNEN

Altijd weer een prachtige tijd in onze dorpen:

De Broonk oftewel Processie.

Het hele dorp kijkt er naar uit, de Jonkheden bereiden zich voor, de muziek, de schutterijen, buurtschappen, koren, kortom iedereen werkt samen voor dit Feest van Geloof en Saamhorigheid!

Niet toevallig vieren we in dit voorjaar tevens de Eerste Communies, het Feest, dat alle communicanten voor de eerste keer de Heilige Communie mogen ontvangen: Jezus Christus, die Zich aan hen voor de eerste keer schenkt met Zijn Heilig Lichaam.

En in de Broonk draait alles om diezelfde Heilige Hostie, het Lichaam van Christus. Als priester is het iedere keer weer een grote eer om Jezus letterlijk in de monstrans te mogen dragen.

Ik weet nog goed mijn eerste keer: Ik had de tranen in mijn ogen.

Jammer genoeg kan ik de processies zelf niet meer lopen, maar ik weet van hen, dat de kapelaans die eer hetzelfde ervaren: Jezus letterlijk temidden van u te mogen dragen door onze prachtig versierde dorpen.

En daarna Kermis, dat hoort erbij: Wij katholieken vieren Christus in ons midden, maar dat vraagt er ook om het feest van het leven samen te vieren!

Overigens: Wist u dat het woord “kermis” van het woord “kerkemis” stamt?

Ik wens u allen een mooie Broonk toe, een prachtige combinatie van geloof, traditie en samen feest vieren!

De Processies zijn:

Banholt 19 mei
Bemelen en Mheer 26 mei
Cadier en Keer en Scheulder 2 juni
Margraten en Noorbeek 9 juni
St Geertruid 16 juni en
Reijmerstok 14 juli.

pastoor Tervoort