Cluster Terlinden, op weg naar ?….(April 2015)

Cluster Terlinden op weg naar …..?     

‘Vanuit ons geloof in God, ons vertrouwen in elkaar en de hoop op een zinvolle toekomst willen we samen verder bouwen aan onze gemeenschap, ieder naar eigen vermogen. In de drie parochies van het cluster Terlinden zijn veel mensen actief om persoonlijk en binnen werkgroepen inhoud te geven aan het verkondigen en doorgeven van de boodschap van het Evangelie (catechese), de viering van ons geloof (liturgie) en de zorg voor mensen dichtbij en veraf (diaconie).’

Misschien herkent u deze woorden. We hebben ze een tijd geleden opgeschreven en in de contact- en parochiebladen van Banholt, Noorbeek en Reijmerstok gepubliceerd. Dat was in december 2013. Ze vormen de kern van ons ‘mission statement’, waarin we verwoorden waar we met onze parochies naar toe willen. Mooie woorden, die ons kunnen inspireren, die richting geven en ambitie uitstralen.

En toch, als we nadenken over de situatie in onze parochies en over de toekomst – niet eens zo ver weg – ontstaat er ook wel iets van bezorgdheid. Kunnen we onze missie wel waar maken? Doen we nu de goede dingen? En doen we de dingen goed? In ieder geval, met alle waardering die we hebben voor de gang van zaken in onze parochies, kunnen we niet met de armen overelkaar achterover leunen. Er is – nog steeds en misschien wel juist nu – werk aan de winkel.

Wij vragen ons af of u daar ook zo over denkt. Daarom willen we graag met u daarover praten. Om het gesprek op gang te brengen, stellen we vier vragen:

  1. wat vindt u nu belangrijk in uw parochie en wat zou u zeker voor de toekomst willen behouden?
  2. wat mist u nu in uw parochie en wat moeten we dus proberen van de grond te krijgen?
  3. wat moet er gebeuren en wat is er nodig om ervoor te zorgen dat we 1 en 2 kunnen realiseren?
  4. hoe kunnen we – over de parochiegrenzen heen – elkaar helpen en met elkaar samenwerken?

We gaan deze vragen neerleggen bij de verschillende werk/groepen in de drie parochies. Er komt een verzoek aan de mensen van die werk/groepen om samen een antwoord op de vragen te formuleren. Natuurlijk is het belangrijk om te kijken naar de activiteiten en de toekomstverwachtingen van uw ‘eigen’ werk/groep. Maar kijk ook even verder, over de grenzen van uw eigen werk/groep heen en streep ook de parochiegrenzen eens door.  Het zou mooi zijn als u voor half juni met uw groep een reactie kunt geven. Natuurlijk mag u ook persoonlijk reageren. Heel graag zelfs. Stuur daartoe een mailtje met uw reactie naar renegraat@home.nl.

We gaan de reacties bundelen en bespreken in een werkgroepje dat bestaat uit vertegenwoordigers van de drie parochies van ons cluster. En daarna, na de zomervakantie (eind september, begin oktober),  willen we ze graag met u delen en samen kijken welke stappen we kunnen en moeten zetten. Daartoe zullen we een gezamenlijk thema- en verdiepingsavond voor de drie parochies organiseren. We hopen dat we de vraag die u in de titel van dit artikel terugvindt – ‘Cluster Terlinden op weg naar …..?’- dan van kleine of misschien wel grote antwoorden kunnen voorzien. Daarvoor hebben we u nodig. Doet u mee? Het is pas als je écht begint aan samenwerking dat je ontdekt hoe zingevend dit is.

Namens een groep die al lang samen nadenkt, en dank zij wie dit artikel geschreven is,

René Graat, m.h.m.

pastoor