Voorbereiden (mei 2015)

VOORBEREIDEN

 

De vorige maand heb ik u gevraagd eens na te denken over enkele belangrijke vragen die onze geloofsgemeenschap/parochie aangaan – vooral in verband met de toekomst. Het gaat over :

  1. Wat vindt u nu belangrijk in onze parochie en wat zou u zeker voor de toekomst willen behouden ?
  2. Wat mist u nu in onze parochie en wat moeten we dus proberen van de grond te krijgen ?
  3. Wat moet er gebeuren en wat is er nodig om ervoor te zorgen dat we 1 en 2 kunnen waar maken ?
  4. Hoe kunnen we – over de parochiegrenzen heen – elkaar helpen en met elkaar samen werken ?

 

In deze dagen bereiden een aantal kinderen zich voor op de Eerste Heilige Communie (heilig = verbonden met God) die ze in de mei maand zullen ontvangen.

Of er over 25 jaar nog steeds kinderen hun Eerste Communie zullen doen zal in belangrijke mate afhangen van wat God met ons voorheeft EN OOK van uw antwoorden op deze vier vragen.

 

In de afgelopen weken heb ik van één persoon een e-mail reactie gekregen (renegraat@home.nl) en van één werkgroep weet ik dat die binnenkort bij elkaar komt om hierover te praten. Er zit dus beweging in en ik hoop dat er nog velen onder u zullen meedoen, ook de koren, Jonkheid, Ouderen/Senioren groep of om het even welke anderen zich betrokken voelen bij onze parochie –  ook als u dit persoonlijk wilt doen.

Ter herinnering : het zou mooi zijn als de antwoorden voor half juni bij mij zouden kunnen zijn. Dan kunnen we er mee aan de slag, binnen een groepje mensen uit ons hele Cluster Terlinden.

 

Onze bisschop, Frans Wiertz, heeft gezegd :” als je de kerk van een dorp sluit, dan haal je de ziel uit dat dorp”.

Mooi gezegd en ik wil daar aan toevoegen : een kerk zonder zielen, is geen kerk.

 

René Graat, m.h.m.

pastoor