WE ZIJN NOG ONDERWEG

In het april nummer vroegen we u eens na te denken over deze vragen:

  • Wat vindt u nu belangrijk in uw parochie en wat zou u zeker voor de toekomst willen behouden?
  • Wat mist u nu in uw parochie en wat moeten we dus proberen van de grond te krijgen?
  • Hoe kunnen we – over onze parochiegrenzen heen – elkaar helpen en met elkaar samenwerken?

Heel wat mensen onder u hebben daarop gereageerd met ingezonden antwoorden. Dat is een bemoediging die laat zien dat onze parochiegemeenschap u aan het hart gaat.

De antwoorden hebben ook laten zien dat deze vragen ertoe doen. Daarom willen we het gesprek met u voortzetten. “We”: dat zijn wij met een zestal mensen uit onze drie parochies. We zijn al enkele keren bij elkaar geweest en we hebben samen uw antwoorden gelezen, erover nagedacht en gepraat om te zien hoe we hiermee verder kunnen. We hebben er wensen en verwachtingen in ontdekt. Daarmee willen we verder gaan en – als het kan – ook tot acties komen.

Het is mijn rotsvaste overtuiging dat we dit alleen samen kunnen doen.

Daarom nodigen wij u uit om samen te komen met mensen van Banholt, Noorbeek en Reijmerstok op donderdag 12 november a.s. in het Paviljoen van Noorbeek. We beginnen om 20:00 uur en zullen uiterlijk om 22:30 uur afsluiten.

We hopen dat alle werkgroepen van onze parochies op die avond vertegenwoordigd zullen zijn – we hopen op zeker twee mensen per werkgroep. Maar ook voor de mensen die niet aan een werkgroep deelnemen staat de deur wagenwijd open.

Wat is er dan zoal uitgekomen uit uw antwoorden? Dat waren verschillende thema’s die we niet allemaal tegelijk kunnen behandelen. Maar een heel belangrijk thema dat uit uw reacties bleek is “zorg voor mensen dichtbij en veraf”. We zullen deze dienstbaarheid (‘diaconie’) centraal stellen tijdens die avond: een kerk die niet dient, dient tot niets…..

Op 12 november willen we dan ook eerst die mensen aan het woord laten die zich bezig houden met zorg voor anderen, zoals zieken, ouderen, alleenstaanden… Daarna gaan we op een ontspannen en creatieve manier samen met elkaar in gesprek, ondersteund door beeld en muziek.

Samen werken en elkaar inspireren zijn belangrijk en we hopen dat met elkaar te kunnen ervaren op 12 november.

DOET U MEE? WE HEBBEN ELKAAR NODIG!

René Graat, m.h.m.

pastoor