12 NOVEMBER 2015

Al lang zijn we in onze drie parochies van het Cluster Terlinden bezig met na te denken over onze toekomst. Sinds zowat een half jaar doen we dat op een bijzonder manier: met artikels in onze contact/parochiebladen, een enquête onder alle mensen met belangrijke vragen die ons allemaal aangaan, gesprekken, enz..

Velen onder u hebben op die vragen geantwoord, alleen of samen met anderen. In een werkgroepje van zes personen – vertegenwoordigers van alle drie de parochies – hebben we jullie antwoorden goed bekeken, erover gediscussieerd, gedachten gedeeld. Een belangrijk thema dat uit jullie reacties naar voren komt is: dienstbaarheid. Op 12 november a.s. zullen we het daar dan ook hoofdzakelijk over hebben. We doen dat “op een ontspannen en creatieve manier samen met elkaar in gesprek ondersteund door beeld en muziek”(uit: de laatste contactbladen).

Wie zijn dan die “WE”? Ik heb al heel wat mensen op de hoogte gebracht van deze avond. Zo heb ik, bijvoorbeeld, naar alle kapiteins en secretarissen plus de bestuursleden van onze vier Jonkheden (Terlinden, Reijmerstok, Noorbeek en Banholt) een e-mail gestuurd en gevraagd of zij ook op 12 november met enkele mensen kunnen komen. Bij dit alles is de grote vraag niet: hoe kunnen we meer mensen de kerk in krijgen – maar: hoe kunnen we met meer mensen de straat op om dáár dienstbaar te zijn waar dat nodig is.

Daarom wil ik vragen aan alle mensen die begaan zijn met onze parochies en hun toekomst om op 12 november a.s. hun wijsheid, verstand, inzicht en inzet te komen samenbrengen in het Paviljoen in Noorbeek. We beginnen om 20:00 uur tot op zijn laatst 22:30 uur. Willen jullie me iets laten weten of en met hoeveel jullie denken te komen? Dan hebben we een idee hoeveel stoelen en koffie we moeten klaarzetten. Kunnen jullie dat dan doen voor 6 november a.s.? renegraat@home.nl of 06 130 77 296 of 043 457 1221.

Ik ben ervan overtuigd dat niemand zo wijs is dat hij/zij niets meer kan leren en dat niemand zo onervaren is dat hij/zij niets te zeggen of te bieden heeft. Daarom vraag ik aan alle (werk)groepen te komen met minstens twee mensen: Onderhoud kerk en kerkhof, diakonie groep, gezinsmissen groepen, pastoraal overleg, acolieten, interieur verzorgsters, liturgisch beraad, avondwake groepen, processiecomité’s, zangkoren, siergroepen, Woord- en Communieviering groepen, lectoren, doopvoorbereiding groepen – of welke andere groep dan ook. Ook alle mensen die niet in een of andere (werk)groep zitten zijn van harte welkom!!

Hoe belangrijk is deze bijeenkomst?

Zo belangrijk als wij haar zelf maken!

René Graat, mhm

pastoor